مقاله مقايسه عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبستان بر حسب جنسيت و آموزش هاي پيش دبستاني با کنترل هوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبستان بر حسب جنسيت و آموزش هاي پيش دبستاني با کنترل هوش
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش هاي پيش دبستاني
مقاله ضريب هوش
مقاله آزمون معلم ساخته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپاسي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شهني ييلاق منيجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق مقايسه عملكرد دانش آموزان پايه اول در دروس علوم، رياضي، بخوانيم و بنويسيم، و معدل اين دروس برحسب جنسيت و آموزش هاي پيش دبستاني با كنترل هوش مي باشد. جامعه آماري تحقيق را دانش آموزان پايه اول ابتدايي نواحي پنجگانه سازمان آموزش و پرورش شهر تبريز در سال تحصيلي ۸۴-۸۵ تشکيل دادند. نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي بود. براي نمونه گيري از هر ناحيه آموزش و پرورش ۶ مدرسه پسرانه و ۶ مدرسه دخترانه و در كل ۶۰ مدرسه و از هر مدرسه يك كلاس پايه اول و از هر كلاس دو دانش آموز كه دوره آموزش هاي پيش دبستاني را گذرانده و دو دانش آموز كه اين دوره را طي نكرده بودند، انتخاب شد و در كل ۲۴۰ دانش آموز پايه اول در اين تحقيق شركت كردند. از آزمون هاي هماهنگ در دروس رياضي، علوم، بخوانيم بنويسيم، معدل اين دروس، آزمون ريون رنگي مخصوص كودكان استفاده گرديد. روش آماري به كار رفته جهت تجزيه و تحليل نتايج، تحليل كواريانس (ANCOVA) مي باشد. نتايج به دست آمده نشان داد كه با کنترل هوش، بين عملكرد دانش آموزان در دروس رياضي، علوم، بخوانيم و بنويسيم و معدل اين دروس برحسب آموزش هاي پيش دبستاني در p<0.05 تفاوت معنادار وجود دارد. با کنترل هوش، بين عملكرد تحصيلي دانش آموزان در دروس رياضي، علوم، معدل اين دروس برحسب جنسيت تفاوت معنادار وجود ندارد. بين نمره هاي درس بخوانيم و بنويسيم بر حسب جنسيت در p<0.05 تفاوت معنادار وجود دارد و ميانگين نمره هاي دختران بيشتر از پسران است. اما بين معدل دانش آ موزان پايه اول برحسب جنسيت و آموزش هاي پيش دبستاني اثر تعاملي معنادار مشاهده نشد.