مقاله مقايسه عناصر بلاغي – استعاره – در حبسيات خاقاني و ابوفراس (عنوان عربي: دراسة العناصر البلاغية للاستعارة في حبسيات خاقاني، وروميات أبي فراس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه عناصر بلاغي – استعاره – در حبسيات خاقاني و ابوفراس (عنوان عربي: دراسة العناصر البلاغية للاستعارة في حبسيات خاقاني، وروميات أبي فراس)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقايسه
مقاله استعاره
مقاله حبسيه
مقاله خاقاني
مقاله ابوفراس (کليد واژه عربي: المقارنة
مقاله الاستعارة
مقاله الحبسيات
مقاله خاقاني
مقاله أبوفراس)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي نيا سيدمحمدرضي
جناب آقای / سرکار خانم: جباري دانالويي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
بي شك روميات ابوفراس حمداني -شاعر قرن چهارم هجري- شهرت و آوازه اي ماندگار در ادبيات عربي دارد. به استناد پژوهش هاي محققان درطول تاريخ، روميات ابوفراس مورد مطالعه و استفاده بسياري از شاعران و اديبان واقع شده و خواسته يا ناخواسته تاثيراتي بر آثار ادبي آنان گذاشته است.
يكي از اين آثار ادبي قابل تامل، در تاثيرپذيري از روميات ابوفراس، حبسيات خاقاني شرواني -شاعر پرآوازه قرن ششم- است. در اين مقاله، حبسيات هر دو شاعر بررسي مي شود و عنصر استعاره در هر دو حبسيات مورد تطبيق قرار مي گيرد.