مقاله مقايسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظريه ذهن در كودكان مبتلا به اوتيسم و کودکان طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظريه ذهن در كودكان مبتلا به اوتيسم و کودکان طبيعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه ذهن
مقاله اوتيسم
مقاله هوش بهر
مقاله نگهداري ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: چلبيانلو غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي راد علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مسدد سيدعلي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نظريه ذهن همانند چتري عمل مي کند که درک کودکان از حالات ذهني ديگران را تحت لواي خود قرار مي دهد و زمينه شناخت اجتماعي کودک را فراهم مي سازد. پژوهش حاضر به منظور مقايسه تاثير متغيرهاي مختلف هوش بهر، جنسيت، سن و توانايي نگهداري بر سطوح تحول توانايي نظريه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اوتيسم و بهنجار انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد – شاهدي تعداد ۱۹ کودک مبتلابه اختلال اوتيسم و ۱۹ کودک بهنجار به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شد و ضمن همتاسازي بر اساس سن، آزمون هاي مختلف هوش وکسلر کودکان، نظريه ذهن استيممن و تکليف نگهداري ذهني را تکميل نمودند.
يافته ها: آزمون هاي صورت گرفته نشان داد که کودکان مبتلا به اوتيسم در مقايسه با کودکان بهنجار، نقص بارزي در تحول سطوح مختلف نظريه ذهن دارند، ولي سن در اين خصوص تاثيري ندارد. در مقابل هوش بهر و جنسيت هر دو، بر تحول نظريه ذهن تاثير معني داري دارند. نگهداري ذهني نيز به تنهايي، در بروز نقص در نظريه ذهن نقش دارد.
نتيجه گيري: با توجه به وجود حالات اوليه مربوط به توانايي نظريه ذهن در مبتلايان به اوتيسم، مي توان در اوائل کودکي و در مراحل نخستين تشخيص بيماري، با ارايه آموزش هاي لازم و راهکارهاي توان بخشي مربوط به پرورش استعدادهاي ذهني و هوشي، برخي از جنبه هاي مربوط به نظريه ذهن را جبران نمود.