مقاله مقايسه عوامل و صفات شخصيتي افراد داراي روابط جنسي پرخطر و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۱۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه عوامل و صفات شخصيتي افراد داراي روابط جنسي پرخطر و عادي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات شخصيتي
مقاله سندرم اکتسابي نقص ايمني
مقاله روابط جنسي پرخطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيرامي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: محققين بر اين باورند که بين شخصيت و رفتار هاي پرخطر جنسي تعامل وجود دارد. هدف اين تحقيق بررسي و مقايسه عوامل و صفات شخصيتي در افراد داراي رفتار پر خطر جنسي با افراد بدون رفتار پرخطر جنسي.
روش بررسي: در اين مطالعه تمام مراجعين (واجد شرايط) به مرکز مشاوره ايدز جمعيت هلال احمر تبريز، طي ۳ ماه که داراي روابط جنسي پرخطر بودند با يک گروه از افراد عادي که از نظر ويژگي هاي جمعيت شناختي با آنها همتاسازي شدند انتخاب گرديدند. داده ها به کمک پرسشنامه در دو بخش اطلاعات دموگرافيکي، پرسشنامه مدل پنج عاملي شخصيت، جمع‎آوري گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که گروه داراي روابط جنسي پرخطر با گروه کم خطر جنسي در عامل هاي روان رنجور خويي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن تفاوت معني دار دارند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج پژوهش ساختار شخصيتي ويژه اي وجود دارد که افراد را به مشکلاتي از قبيل رفتار جنسي پر خطر و به تبع آن آلودگي به بيماري ايدز آسيب پذير کرده و در اين ميان نوع شدت يافته اين خصايص در افراد داراي رفتار پر خطر جنسي وجود دارد.