مقاله مقايسه غلظت سرمي روي در بيماران HIV مثبت با گروه HIV منفي در مراجعه کنندگان به بيمارستان امام خميني (ره) در سال ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه غلظت سرمي روي در بيماران HIV مثبت با گروه HIV منفي در مراجعه کنندگان به بيمارستان امام خميني (ره) در سال ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريز مغذي
مقاله Zinc
مقاله HIV
مقاله AIDS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سودبخش عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي عبدالباقي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: zinc از جمله ريز مغذي هاي ضروري براي بدن است و نقش آن در عملکرد سيستم ايمني، جذابيت هاي زيادي براي پژوهشگران و پزشکان داشته است. بيماري HIV/AIDS به عنوان يک سندرم نقص ايمني با کاهش در عناصر مختلف سيستم ايمني تظاهر ميکند که شناخت اين موضوع ميتواند به درک بهتر از اين مکانيسم کمک کند. هدف اين مطالعه بررسي سطح سرمي عنصر روي در گروهي از بيماران مبتلا به HIV و مقايسه آن با افرادي است که به بيماري مبتلا نيستند. بررسي ارتباط سطح سرمي روي و تعداد سلول هاي ايمني به ويژه CD4 هدف ديگر اين پژوهش است.
مواد و روشها: اين پژوهش (cross-sectional) بر روي ۹۶ نفر انجام شده، ۴۸ نفر از مبتلايان به HIV با ۴۸ نفر از گروه غيرمبتلا HIV متشکل از دو زير گروه (غير مبتلا به HIV ولي معتاد تزريقي و گروه غير HIV و غير معتاد تزريقي)، مقايسه شدند سطح سرمي zinc با استفاده از دستگاه جذب اتمي اندازه گيري و آناليز توصيفي و تحليل آماري با SPSS (ويرايش ۱۱) انجام شد. ميانگين هاي به دست آمده با هم مقايسه گرديدند. اين مقاله برگرفته از پايان نامه دستياري مي باشد.
يافته ها: ميانگين سرمي zinc در گروه HIV+ و HIV به طور کلي داراي اختلاف آماري معني دار بود. در عين حال گروه HIV+ با هر دو دستهي  HIVها و دو دستهي HIVها هم با يکديگر، تفاوت آماري معني دار داشتند. سطح سرمي zinc و تعداد سلول CD4، ارتباطي با هم داشتند. سطح سرمي zinc در گروه مبتلا به HIV پايينتر از گروه HIV بود. همچنين zinc در گروه غير مبتلا به HIV ولي مبتلا به اعتياد تزريقي نيز پايينتر از ساير گروه ها بود.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده پيشنهاد مي کنند که zinc در صورت ابتلا به HIV دچار نقصان ميشود و اين کاهش با کاهش پارامترهاي تعيين کننده در سلامت و بقاي بيماران (مانند تعداد سلولCD4 ) همراهي دارد.