مقاله مقايسه فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب قبل و بعد از مزارع پرورش ماهي قزل آلا در رودخانه دوهزار تنکابن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب قبل و بعد از مزارع پرورش ماهي قزل آلا در رودخانه دوهزار تنکابن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنکابن
مقاله رودخانه دوهزار
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي
مقاله قبل و بعد از مزرعه پرورش قزل آلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدوي حسيني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: قمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمال زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فغاني لنگرودي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جديددخاني دانيال
جناب آقای / سرکار خانم: حسن دوست مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش مقايسه پارامترهاي کيفي آب قبل از ورود و دقيقا بعد از خروج از دو مزرعه پرورش ماهي و همين طور آب رودخانه در مسافت حدود ۵۰۰ متري بعد از هر مزرعه در رودخانه دو هزار تنکابن بود. پارامترهاي اکسيژن محلول، pH، درجه حرارت آب، آمونيوم (NH4-N)، نيتريت (NO2-N)، نيترات (NO3-N) و فسفات (PO4-P) در هر کدام از نواحي نمونه برداري به مدت ۱۵۰ روز در ۶ نقطه اندازه گيري شد. تنها پارامتر درجه حرارت آب داراي اختلاف غيرمعني دار در بخش هاي ورودي و خروجي و ۵۰۰ متر پايين تر از کارگاه ها بوده است. آب خروجي مزارع اول (۸٫۷۷ ميلي گرم در ليتر) و دوم (۸٫۱۷ ميلي گرم در ليتر) داراي پایين ترين ميزان اکسيژن محلول بودند. ميزان BOD5 تنها براي خروجي کارگاه دوم بالاترين ميزان (۴٫۸۵ ميلي گرم در ليتر) را دارا بود و نسبت به بقيه مکان هاي نمونه برداري اختلاف معني دار نشان دادند. آمونيوم، نيتريت، نيترات و فسفات در بخش هاي مختلف داراي اختلاف معني دار با هم بودند. با توجه به داده هاي به دست آمده، فعاليت مزارع موجود در رودخانه هنوز شرايط مناسبي را براي پرورش دهندگان ماهي قزل آلا مي تواند فراهم نمايد و تاثيرات سويي را بر اکوسيستم رودخانه نگذاشته است.