مقاله مقايسه فعاليت سيستم هاي مغزي / رفتاري در بيماران مبتلا به برگشت محتويات معده به مري و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه فعاليت سيستم هاي مغزي / رفتاري در بيماران مبتلا به برگشت محتويات معده به مري و افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري برگشت محتويات معده به مري
مقاله سيستم هاي مغزي / رفتاري
مقاله سيستم فعال ساز رفتاري
مقاله سيستم بازداري رفتاري
مقاله سيستم جنگ / گريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي شادكام منظرسادات
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: خدمت حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهميت بررسي زيرساخت هاي رواني در بيماري برگشت محتويات معده به مري(GERD) ، اين مطالعه با هدف بررسي و مقايسه ميزان فعاليت سيستم هاي مغزي / رفتاري افراد مبتلا به GERD و افراد سالم، انجام پذيرفت.
روش: ۶۰ بيمار (۳۰ زن و ۳۰ مرد) مبتلا بهGERD ، از بين بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك تخصصي گوارش در شهر تهران، با تشخيص پزشك فوق تخصص گوارش و ۶۰ فرد سالم (۳۰ زن و ۳۰ مرد) كه از نظر ميانگين سني و ملاك هاي ورود به گروه بيمار نزديك بودند، به عنوان گروه مقايسه انتخاب شدند. هر دو گروه، پرسش نامه شخصيتي، گري ويلسون را تكميل كردند. ميانگين هاي دو گروه در متغيرهاي موردنظر، با استفاده از آزمون T براي مقايسه دو گروه مستقل، مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميزان فعاليت سيستم بازداري رفتاري در افراد مبتلا بهGERD ، بيشتر از افراد سالم بود. در حالي كه، ميزان فعاليت سيستم فعال ساز رفتاري در افراد سالم، بيشتر از گروه بيمار بود. در فعاليت سيستم جنگ / گريز دو گروه، تفاوتي ديده نشد.
نتيجه گيري: بررسي بنيادي متغيرهاي عصبي / رفتاري در قلمرو اختلالات گوارشي ضروري است.