مقاله مقايسه فلور قارچي مبتلايان به اوتيت حاد خارجي با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه فلور قارچي مبتلايان به اوتيت حاد خارجي با افراد سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرومن
مقاله فلور قارچي
مقاله اوتيت حاد گوش خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب نيا رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي عمران سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مجيديان اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانپور سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: كياكجوري كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرومن كه معمولاً به عنوان موم گوش شناخته مي شود توسط غدد مولد سرومن و غدد مولد چربي ترشح مي‌شود. با توجه به اينكه در مازندران شرايط آب و هوايي معتدل و مرطوب وجود دارد كه مي‌تواند بر شيوع برخي عوامل پاتوژن موثر باشد، اين مطالعه به منظور مقايسه سرومن گوش افراد سالم و بيمار از نظر وجود فلور قارچي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مورد شاهدي بر روي سرومن گوش ۴۰ بيمار مبتلا به اوتيت خارجي گوش و ۸۰ فرد سالم انجام شد. نمونه ها در محيط كشت‌هاي مورد نياز براي رشد قارچ كشت داده شدند. پس از رشد در هر محيط كشت و تشخيص كلني هاي مربوطه، داده‌ها جمع‌آوري شده و دو گروه مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: شايعترين قارچ رشد كرده در گروه بيمار آسپرژيلوس فلاووس (در ۲۳٫۸% موارد) و سپس كانديدا (در ۱۶٫۶% موارد) بود. شايعترين قارچ در گروه سالم ميسليوم استريل (در ۱۳٫۴% موارد) و كلادوسپوريوم (در ۱۲٫۵% موارد) بود.
نتيجه گيري: با توجه به اينكه در تعدادي از افراد سالم كه هيچگونه علایم باليني از عفونت قارچي گوش نداشتند، فلور قارچي مشاهده گرديد، بنابراين توجه به تغييراتي در روشهاي استاندارد جرم گيري گوش كه به روش شستشوي سرنگ و آب مي باشد، ضروري بنظر مي رسد.