مقاله مقايسه فنتانيل جلدي با مورفين وريدي براي كنترل درد بعد از جراحي قفسه سينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۱۰ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه فنتانيل جلدي با مورفين وريدي براي كنترل درد بعد از جراحي قفسه سينه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكوتومي
مقاله درد بعد از عمل
مقاله فنتانيل جلدي
مقاله مورفين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بامشكي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي گيلاني مهريار
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: زيرك ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فنتانيل جلدي علاوه بر درمان دردهاي مزمن، جهت كنترل درد بعد از عمل نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر فنتانيل جلدي و مورفين وريدي در كنترل درد بعد از جراحي قفسه سينه و همچنين مقايسه ميزان بروز عوارض ناشي از اين دو روش مي باشد.
روش بررسي:۴۰ بيمار ASA I, II كه جهت جراحي قفسه سينه انتخاب شده بودند به صورت تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. در گروه مورفين در مرحله بعد از عمل، مورفين ۰٫۱mg/kg هر ۶ ساعت تزريق مي شد و در گروه فنتانيل، چسب فنتانيل ۵۰mg/h دو ساعت قبل از عمل چسبانده مي شد. همچنين در دو گروه در صورت نياز مورفين ۰٫۱mg/kg تزريق مي گرديد. نتايج با نرم افزار SPSS13  تجزيه و تحليل و P كمتر از ۰٫۰۵ معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: عوامل مستقل مانند سن، جنس، سيگار و وزن در دو گروه مشابه بود. كاهش فشار خون در گروه مورفين بيشتر و معني دار بود (P<0.01) و افزايش ضربان قلب در گروه فنتانيل بيشتر ديده شد (P<0.01). ميزان ميانگين درد در گروه فنتانيل ۳٫۲±۰٫۳ و در گروه مورفين ۴٫۶±۰٫۴ بر اساس درجه آنالوگ گفتاري به دست آمد و ميزان مصرف مورفين در گروه مورفين حدود سه برابر گروه فنتانيل (۷۱±۳٫۱۶ در برابر ۲۲٫۵±۹٫۷۹) بود.
نتيجه گيري: فنتانيل جلدي براي كنترل درد بعد از جراحي قفسه سينه موثرتر از مورفين وريدي بوده و تغييرات تنفسي يكساني دارند. كاهش فشار خون در گروه مورفين بيشتر از فنتانيل و افزايش ضربان قلب در گروه فنتانيل بيشتر از مورفين بود.