مقاله مقايسه فنولوژي توليد مثل و موفقيت زادآوري گروههاي اول و دوم جوجه آور پرستوي دريايي گونه سفيد (Chlidonias hybridus) در آب بندان دايمي مرزون آباد استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۴۷ تا ۵۵۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه فنولوژي توليد مثل و موفقيت زادآوري گروههاي اول و دوم جوجه آور پرستوي دريايي گونه سفيد (Chlidonias hybridus) در آب بندان دايمي مرزون آباد استان مازندران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنولوژي توليد مثل
مقاله زادآوري
مقاله پرستوي دريايي گونه سفيد
مقاله آب بندان
مقاله مرزون آباد
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني نسب سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزي راد بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي بختياري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه حاصل پژوهشي است که از ارديبهشت تا شهريور ماه ۱۳۸۲ بر روي فنولوژي توليد مثل پرستوي دريايي گونه سفيد در آب بندان مرزون آباد به انجام رسيده است. اين گونه در ۲ گروه در اين آب بندان جوجه آوري مي کند. فنولوژي توليد مثل در گروه اول جوجه آور از اول خرداد ماه با آشيانه سازي آغاز گرديد و اول مرداد جوجه ها وارد سن پرواز شدند (۱۱۵۵ جفت). در گروه دوم جوجه آور، اين رفتار از ۲۳ خرداد ماه آغاز شد و ۲۵ مرداد زمان به پرواز رسيدن جوجه ها بود (۲۳۵ جفت). اندازه دستجات تخم در گروه اول جوجه آور بين ۱ تا ۵ و در گروه دوم جوجه آور بين ۱ تا ۴ تخم بود. اندازه گروه همزاد در گروه اول جوجه آور ۱ تا ۳ جوجه و در گروه دوم ۱ تا ۲ جوجه بوده است. ميزان موفقيت زادآوري در گروههاي اول و دوم جوجه آور به ترتيب ۸۲٫۹۶ و ۷۵٫۸۷ درصد محاسبه شد. اختلاف معني داري بين اندازه دستجات تخم و گروههاي همزاد با موفقيت زادآوري مشاهده نشد ((p>0.05، اين اختلاف بين ميزان تلفات در هر مرحله توليد مثلي معني دار بود (P<0.05) كه در هر دوره بيشترين ميزان تلفات در مرحله قبل از تفريخ تخم بود و موفقيت زادآوري بين اين دو گروه اختلاف معني داري نشان نمي داد .(p=0.206)