مقاله مقايسه كارايي راكتور لجن فعال داراي بستر ثابت و لجن فعال متعارف در تصفيه پساب هاي صنعتي آلوده به پروپيلن گليكول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۹۷ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه كارايي راكتور لجن فعال داراي بستر ثابت و لجن فعال متعارف در تصفيه پساب هاي صنعتي آلوده به پروپيلن گليكول
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جيوه
مقاله جذب سطحي
مقاله سبوس گندم
مقاله ايزوترم جذب
مقاله ضايعات كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادكيا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كلانتري روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جرفي سهند
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي جذب كاتيون جيوه از محلول هاي آبي توسط سبوس گندم (يكي از ضايعات كشاورزي) پرداخته شده است. اثر پارامترهاي مختلفي نظير pH، دما، غلظت اوليه، اندازه ذرات و مقدار جاذب در حالت ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفته است. از نتايج آزمايش ها چنين برآمده كه كاهش غلظت اوليه، افزايش مقدار جاذب، كاهش اندازه ذرات و افزايش دما سبب افزايش جذب گشته است و با افزايشpH  تا حدود ۴ مقدار جذب افزايش مي يابد ولي بعد از آن مقدار جذب ثابت مي ماند و تغييري در آن ايجاد نمي شود. در ضمن از مدل هاي فريندليچ و لانگمور براي به دست آوردن منحني هاي تعادلي ايزوترم استفاده شده است كه نتايج با مدل فريندليچ تطابق بهتري نشان مي دهد. در نهايت مقدار انرژي آزاد گيبس براي اين فرآيند به دست آمده است.