مقاله مقايسه كارايي فرايندهاي فتوليز و التراسونوليز در تجزيه رنگزاي راكتيو قرمز ۱۹۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه كارايي فرايندهاي فتوليز و التراسونوليز در تجزيه رنگزاي راكتيو قرمز ۱۹۸
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرايند اکسيداسيون پيشرفته
مقاله فتوليز
مقاله التراسونوليز
مقاله رنگبري
مقاله راكتيو قرمز ۱۹۸

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي افشين‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رنگزاهاي آزو به عنوان دسته اي از رنگزاها، كاربردهاي گوناگوني در صنايع مختلف دارند كه پتانسيل جهش زايي و سرطان زايي برخي از اين نوع رنگزاها معلوم شده است. اين مطالعه به منظور بررسي ميزان تجزيه رنگزاي راكتيو قرمز ۱۹۸ توسط فرايند هاي فتوليز، التراسونوليز، فتوليز – پراكسيد هيدروژن و التراسونوليز – پراكسيد هيدروژن انجام شد.
روش بررسي: فرايند فتوليز با استفاده از يك فتوراكتور مجهز شده به يك لامپ كم فشار بخار جيوه (طول موج كوتاه) و با توان ۵۵ وات و فرايند التراسونوليز توسط يك سونوراكتور مجهز شده به يك مبدل صفحه اي ۴۲ كيلو هرتز با توان ۱۷۰ وات در مقياس آزمايشگاهي با تاكيد بر اثرات انواع پارامترهاي موثر بر روي روند رنگ بري و راندمان تخريب رنگ انجام گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه راندمان حذف رنگزا توسط فرايندهاي التراسونوليز و التراسونوليز – پراكسيد هيدروژن بسيار كم و قابل صرف نظر است. تقريبا حذف كامل رنگزاي راكتيو قرمز ۱۹۸ با غلظت اوليه ۲۰ ميلي گرم در ليتر در فرايند فتوليز – پراكسيد هيدروژن بعد از مدت زمان ۱۰ دقيقه به دست آمد. هم چنين مشخص شد كه pH پايين و غلظت كم تر رنگزا براي تجزيه مناسب تر است و هر گونه افزايش در غلظت اوليه رنگزا منجر به كاهش سرعت تخريب مي شود. هم چنين نتايج حاصل نشان داد كه ثابت هاي سينتيكي فرايندهاي التراسونوليز و فتوليز به ترتيب از درجه اول كاذب و درجه اول پيروي مي نمايد.
نتيجه گيري: فرايند فتوليز – پراكسيد هيدروژن در خصوص تجزيه رنگ نسبت به ساير فرايندها بسيار موثر تر عمل مي کند و سرعت واكنش نسبت به پارامترهاي بهره برداري حساس بوده و با افزايش دز پراكسيد هيدروژن تا غلظت ۱۵ ميلي مول افزايش مي يابد.