مقاله مقايسه كاربرد انواع روش هاي ارزيابي دسترس پذيري وب سايت ها (مطالعه موردي: وب سايت وزارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه كاربرد انواع روش هاي ارزيابي دسترس پذيري وب سايت ها (مطالعه موردي: وب سايت وزارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي دسترس پذيري
مقاله وب سايت وزارتخانه ها
مقاله مطالعه موردي
مقاله ارزيابي خودکار
مقاله ارزيابي دستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن‌ زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نويدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف مقاله حاضر، بررسي مقايسه اي انواع روش هاي ارزيابي دسترس پذيري وب سايت ها و بررسي نتايج مطالعه موردي وب سايت وزارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران به منظور نشان دادن نقاط قوت، ضعف و تفاوت يافته هاي ارزيابي در هر يك از روش هاي دسترس پذيري وب سايت ها مي باشد.
روش: در اين مقاله، ابتدا پ‍ژوهش هاي انجام شده در زمينه دسترس پذيري وب سايت ها مورد مرور و بررسي قرار گرفته است. در بخش بعد، مروري بر روش هاي ارزيابي دسترس پذيري و مقايسه مزايا و معايب هر يك از اين روش ها انجام شده است. در پايان، نتايج ارزيابي دسترس پذيري وب سايت وزارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران (۲۱ وزارتخانه) بر اساس روش هاي ارزيابي دستي، ارزيابي خودكار و ارزيابي تجارب كاربران مورد مقايسه قرار گرفته است. ارزيابي دستي با استفاده از ۱۲ شاخصِ استخراج شده از خط مشي دسترس پذيري محتواي وب که به وسيله کنسرسيوم وب جهان گستر ارايه شده است، انجام شد و ارزيابي تجارب کاربر نيز از طريق روش پيمايش بر اساس گروه هاي کانوني و پاسخ به سوال پرسشنامه صورت گرفت. ارزيابي خودکار نيز به وسيله نرم افزار خودکار وب اگزکت صورت پذيرفت.
يافته ها: با توجه به يافته هاي متفاوت اين سه روش ارزيابي مي توان گفت که از ابزارهاي ارزيابي خودکار فقط مي توان براي شناسايي خطاهاي وب سايت استفاده نمود زيرا اين نرم افزارها به طور دقيق، سياهه اي از خطاهاي هر يک از اولويت ها را ارايه مي کنند و راهنماي توسعه دهندگان وب سايت براي اصلاح خطاها مي باشند. نتايج ارزيابي تجارب کاربر نيز به تنهايي مفيد واقع نمي شود زيرا ممکن است برخي نظرات شخصي و سليقه اي نتايج ارزيابي را تغيير دهد. در روش ارزيابي دستي نيز با وجود نيروي انساني متخصص، تفسير خطاها و ارايه پيشنهادات عملي امکان پذير است بنابراين با توجه به تفاوت فاحشي كه در يافته هاي اين سه روش ارزيابي در پژوهش فوق ديده شد، به کار بردن روش ارزيابي يکپارچه که ترکيبي از سه روش ارزيابي مي باشد، مورد تاييد قرار گرفت.
اصالت/ارزش: تاكنون تحقيقي كه به صورت مقايسه اي روش هاي ارزيابي دسترس پذيري وب سايت ها را ارزيابي كرده باشد، انجام نشده است. اين تحقيق علاوه بر مقايسه نظري روش هاي موجود، به صورت عيني نيز كاركرد روش هاي مورد نظر در يك مطالعه عيني را گزارش مي کند.