مقاله مقايسه كاربرد روش شبكه عصبي مصنوعي با وايازي خطـي و چند متغيره در نحوه توزيع رسوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه كاربرد روش شبكه عصبي مصنوعي با وايازي خطـي و چند متغيره در نحوه توزيع رسوب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال رسوب
مقاله شبكه هاي عصبي مصنوعي
مقاله هوش مصنوعي
مقاله پس انتشار خطا
مقاله وايازي چند متغيره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران دوست محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نورالهي مقدم حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده فرسايش و انتقال رسوب يكي از پيچيده ترين مسايل هيدروديناميك (آب پويايي) مي باشد كه در مطالعه طرحهاي آبي از اهميتي بسيار برخوردار است. با توجه به اين كه شبكه هاي عصبي مصنوعي از دو ويژگي اساسي يادگيري يا نگاشت پذيري بر اساس ارايه داده هاي تجربي (قدرت و توانايي تعميم پذيري) و ساختارپذيري موازي برخوردارند، يكي از مهم ترين روش هاي هوش مصنوعي مي باشند كه در آن با الهام گيري از مغز انسان، ضمن اجراي فرآيند آموزش، اطلاعات مربوط به داده ها درون وزن هاي شبكه ذخيره مي شوند. در اين پژوهش ضمن طراحي شبكه هاي عصبي مصنوعي با روش پس انتشار خطا و تجزيه و تحليل پايداري و همگرايي فراسنج هاي اداره  كننده سامانه هاي حلقه اي آن، عملكرد آن ها در برآورد نحوه توزيع رسوب مخزن سداكباتان مورد بررسي قرار گرفته و در پي آن نيز با استفاده از وايازي خطي و وايازي چند متغيره اقدام به برآورد ميزان و نحوه توزيع رسوب مخزن سد نامبرده شده و نتايج بدست آمده با يك ديگر مقايسه و مورد بررسي قرار گرفته اند. پس از تعيين ضرايب (R2) و(RSME)  شبيه شبكه هاي عصبي مصنوعي براي بررسي و نحوه توزيع رسوب گذاري مخازن سدها به عنوان يكي از دقيق ترين روش ها پيشنهاد مي گردد. افزون بر آن، كاربرد وايازي خطي، به دليل ساز و كار پخش خطا در محاسبات، بر وايازي چند متغيره غيرخطي برتري دارد.