مقاله مقايسه كاركردهاي هيجاني حافظه در بيماران مبتلا به اختلال آلزهايمر و تومور مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۴ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه كاركردهاي هيجاني حافظه در بيماران مبتلا به اختلال آلزهايمر و تومور مغزي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري آلزهايمر
مقاله تومور مغزي
مقاله کارکرد هيجاني
مقاله حافظه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چلبيانلو غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گروسي فرشي ميرتقي
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي راد علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حافظه يكي از اصلي ترين كاركردهايي است كه در اختلالات نورولوژيكي دچار آسيب مي شود. با توجه به تاثير پذيري حافظه از هيجانات، تاثير حالات خلقي بر حافظه بيماران مبتلا به آلزهايمر، تومور مغزي و افراد عادي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه علي – مقايسه اي، ۲۶ نفر مبتلا به آلزهايمر، ۳۸ نفر تومور مغزي و ۳۰ نفر از افراد عادي به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شده و توسط تكليف كامپيوتري مربوط به حافظه در دو بعد حافظه يادآوري آشكار يا بازشناسي و حافظه ضمني مورد آزمايش قرار گرفتند.
يافته ها: بيماران آلزهايمر عملكرد بسيار ضعيفي در تكاليف حافظه نشان دادند. در حافظه آشكار بيماران مبتلا به آلزهايمر لغات غمگين و تهديد كننده بيشتري را به يادآوردند. در حالت كلي در حافظه آشكار و ضمني، افراد مبتلا به آلزهايمر و تومور مغزي به ترتيب در مقايسه با افراد عادي عملكرد ضعيفي داشتند.
نتيجه گيري: پردازش هاي شناختي مبتلايان به آلزهايمر در صورت مواجهه با محرك هاي ساده هيجاني، تحت تاثير قرار مي گيرد.