مقاله مقايسه كيفيت زندگي، تنيدگي و سلامت روان در معتادان و غيرمعتادان مبتلا به HIV و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۳۵ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه كيفيت زندگي، تنيدگي و سلامت روان در معتادان و غيرمعتادان مبتلا به HIV و افراد سالم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله ايدز
مقاله کيفيت زندگي
مقاله تنيدگي
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كتيبايي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: ياريان سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سيدموسوي پريساسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي، تنيدگي و سلامت روان در معتادان و غيرمعتادان مبتلا به HIV و افراد سالم بود.
روش ها: ۳۰ معتاد مبتلا به HIV و ۳۰ غيرمعتاد مبتلا به HIV از مراكز مراقبت از بيماران HIV و ۳۰ فرد سالم از پارك هاي شهر تهران از طريق روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. نمونه ها با پرسش نامه محقق ساخته، پرسش نامه كيفيت زندگي، پرسش نامه رويدادهاي زندگي پيكل و پرسش نامه سلامت عمومي (GHQ) ارزيابي شدند. نتايج با استفاده از تحليل واريانس تك متغيري و آزمون تعقيبي توكي تحليل شد.
يافته ها: كيفيت زندگي و سلامت روان در معتادان مبتلا به HIV پايين تر از غيرمعتادان مبتلا به HIV و در غيرمعتادان مبتلا به HIV پايين تر از افراد سالم بود. همچنين، ميزان تنيدگي در معتادان مبتلا به HIV بالاتر از غيرمعتادان مبتلا بهHIV  و در غيرمعتادان مبتلا به HIV بالاتر از افراد سالم بود.
نتيجه گيري: تشخيص عفونت HIV در كنار اعتياد، به دلايل مختلفي همچون برچسب هاي اجتماعي، نامعلوم بودن وضعيت بيماري و عدم درمان قطعي، مي تواند مشكلات جسماني، رواني و اجتماعي شديدتري را به مشكلات و دردهاي بيمار بيافزايد.