مقاله مقايسه كيفيت زندگي و عوارض بعد از روش هاي مختلف جراحي هرني اينگونيال يك طرفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه كيفيت زندگي و عوارض بعد از روش هاي مختلف جراحي هرني اينگونيال يك طرفه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله هرني
مقاله سلامت فيزيکي
مقاله سلامت رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورز شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ناييني سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني هوشيار سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: ترميم هرني اينگوينال يكي از شايع ترين جراحي هاست. انتخاب روش عمل جراحي هنوز مورد بحث است. هدف از اين مطالعه مقايسه كيفيت زندگي و عوارض پس از سه روش مختلف ترميم بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مشاهده اي – مقطعي، ۹۰ بيمار مبتلا به هرني اينگوينال يك طرفه بستري در يكي از بيمارستان هاي شهر تهران از فروردين ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۶ بررسي شدند. بيماران در سه گروه ۳۰ نفره شامل هرنيورافي نسجي، هرنيوپلاستي ليختن اشتاين و هرنيوپلاستي پرو پريتونئال با دست يابي خلفي (ريوز) مورد ارزيابي قرار گرفتند. كيفيت زندگي حداقل يكسال بعد از جراحي در اين بيماران به وسيله آزمون SF-36 بررسي شد. متغير هاي مهم عوارض بعد از اعمال جراحي مانند هماتوم، عفونت محل عمل، ميزان درد يكسال بعد عمل، آتروفي بيضه، عود فتق، بي حسي كشاله ران نيز مطالعه شد.
يافته ها: نمره كيفيت زندگي (سلامت فيزيكي و سلامت رواني) به طور معني داري در روش هرنيورافي نسجي پايين تر از روش هاي ليختن اشتاين و ريوز بود. ميزان درد يكسال بعد از عمل در گروه هرنيورافي نسجي و بي حسي ناحيه عمل در گروه ليختن اشتاين بيشتر از ساير گروه ها بود. عود بعد از عمل در ريوز ديده نشد، ولي در گروه ليختن اشتاين يك مورد و در گروه هرنيورافي نسجي ۴ مورد مشاهده شد. عفونت محل عمل و هماتوم در گروه هرنيورافي نسجي بيشتر بود ولي اختلاف معني داري نداشت. ميزان رضايت مندي بيمار از عمل انجام شده در گروه هرنيورافي نسجي پايين تر از دو گروه ديگر بود.
نتيجه گيري: روش هرنيورافي نسجي نسبت به روش هاي ليختن اشتاين و ريوز كيفيت زندگي پايين تر و عوارض بعدي بيشتري را باعث مي شود.