مقاله مقايسه محتواي اطلاعاتي و سودمندي صورت سود و زيان ميان دوره اي ۳، ۶ و ۹ ماهه در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۴۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه محتواي اطلاعاتي و سودمندي صورت سود و زيان ميان دوره اي ۳، ۶ و ۹ ماهه در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محتواي اطلاعاتي
مقاله گزارشگري مالي ميان دوره اي
مقاله استاندارد حسابداري شماره ۲۲
مقاله روش مبتني بر پيش بيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازاريزدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جماليان پور مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي محتواي اطلاعاتي صورت هاي سود و زيان ميان دوره اي با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره ۲۲ است. به اين منظور، گزارش هاي مالي ميان دوره اي ۳، ۶ و ۹ ماهه، ۳۱۸ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ مطالعه گرديد. به منظور بررسي محتواي اطلاعاتي اين صورت ها، از توان پيش بيني کنندگي آن ها براي پيش بيني بازده سهام، توان کسب سود، ايجاد جريان هاي نقدي، شرايط مالي و نقدينگي استفاده شد. نتايج بيان کرد که هر سه صورت مورد مطالعه داراي محتواي اطلاعاتي مطلوبي هستند و مي توان با استفاده از اطلاعات مندرج در آن ها به مدل هاي مناسبي براي پيش بيني دست يافت. البته، نتايج نشان داد که محتواي اطلاعاتي اين صورت ها براي پيش بيني جريان هاي نقدي آتي، در بالاترين سطح پيش بيني کنندگي و براي پيش بيني نرخ بازده سهام در پايين ترين سطح قرار دارند. در نهايت نتايج بيانگر آن بود که تقريبا همه اقلام و اعداد مندرج در اين صورت ها، داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي هستند، به گونه اي که با استفاده از اين اعداد و ارقام مي توان به مدل هاي قابل اتکايي از لحاظ آماري براي پيش بيني اهداف مورد نظر استفاده کنندگان دست يافت. افزون بر آن، اعداد و ارقام مندرج در صورت نه ماهه در اکثر موارد داراي محتواي اطلاعاتي بالاتري بودند.