مقاله مقايسه مدل شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون پارامتري در پيش ‌بيني بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۲۲ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدل شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون پارامتري در پيش ‌بيني بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل بقا
مقاله پيش ‌بيني
مقاله مدل پارامتري
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله سرطان معده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلريان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم زاده انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: يكي از روش ‌هاي تحليل داده‌ هاي بقا، استفاده از مدل ‌هاي پارامتري است كه در آن بايد توزيع زمان بقا مشخص باشد. در چند دهه اخير، از مدل شبكه عصبي مصنوعي نيز براي پيش‌ بيني داده ‌هاي بقا استفاده شده است. هدف اين مطالعه، پيش ‌بيني بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده به کمک دو مدل پارامتري و مدل شبکه عصبي مصنوعي است.
روش کار: طي سال‌ هاي ۱۳۸۱ لغايت ۱۳۸۵، تعداد ۴۳۶ بيمار مراجعه كننده با تشخيص قطعي سرطان معده که در بخش گوارش بيمارستان طالقاني تحت عمل جراحي قرار گرفتند به صورت هم گروه تاريخي مطالعه شدند. داده ‌ها به تصادف به دو گروه آموزشي و آزمايشي تقسيم شدند. براي تحليل داده ‌ها از يک مدل پارامتري مناسب (از بين مدل‌ هاي نمايي، وايبول، نرمال، لگ نرمال، لجستيک و لگ لجستيک) و مدل شبکه عصبي مصنوعي سه لايه استفاده شد. براي مقايسه پيش‌ بيني‌ هاي دو مدل، از سطح زير منحني مشخصه عملکرد، صحت کلاس ‌بندي و شاخص هماهنگي استفاده شد.
نتايج: صحت پيش ‌بيني مدل شبکه عصبي برابر ۴۵٫۷۹ درصد و مدل پارامتري مناسب (وايبول) برابر ۹۷٫۷۳ درصد گرديد. سطح زير منحني مشخصه عملکرد براي مدل شبکه عصبي و پارامتري وايبول به ترتيب برابر ۵٫۸۱ درصد و ۸٫۷۴ درصد به دست آمد.
نتيجه‌ گيري: مدل شبکه عصبي مصنوعي نسبت به مدل پارامتري پيش‌ بيني ‌هاي بهتري نتيجه داد. لذا بكارگيري اين نوع مدل ‌ها در زمينه پيش ‌بيني بقا پيشنهاد مي ‌شود. اين امر در تحقيقات مرتبط با حوزه سلامت و به خصوص در تخصيص منابع درماني لازم براي افراديکه پرمخاطره پيش‌ بيني مي ‌شوند بسيار با اهميت است.