مقاله مقايسه مدل شبکه عصبي مصنوعي و رگرسيون کاکس در پيش بيني بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدل شبکه عصبي مصنوعي و رگرسيون کاکس در پيش بيني بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله تحليل بقا
مقاله پيش بيني
مقاله رگرسيون کاکس
مقاله سرطان معده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلريان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از روش هاي آماري تحليل داده هاي بقا، مدل رگرسيوني کاکس است که نيازمند پذيره هايي مانند متناسب بودن مخاطرات است. در چند دهه اخير به کارگيري مدل شبکه عصبي مصنوعي براي پيش بيني داده هاي بقا، افزايش يافته است. اين مطالعه به منظور پيش بيني بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده به کمک دو مدل رگرسيوني کاکس و شبکه عصبي مصنوعي انجام شده است.
مواد و روش ها: طي سال هاي ۱۳۸۱ لغايت ۱۳۸۵، تعداد ۴۳۶ بيمار مراجعه کننده با تشخيص قطعي سرطان معده که در بخش گوارش بيمارستان طالقاني تحت عمل جراحي قرار گرفتند به صورت هم گروه تاريخي مطالعه شدند. داده ها به طور تصادفي به دو گروه آموزشي و آزمايشي (اعتبارسنجي) تقسيم شدند. براي تحليل داده ها از روش کاپلان – ماير، مدل مخاطرات متناسب کاکس و يک مدل شبکه ي عصبي مصنوعي سه لايه استفاده شد. براي مقايسه پيش بيني هاي دو مدل، از سطح زير منحني مشخصه عمل کرد و صحت کلاس بندي استفاده شد.
يافته ها: صحت پيش بيني مدل شبکه عصبي برابر ۸۱٫۵۱ درصد و مدل رگرسيوني کاکس برابر ۷۲٫۶۰ درصد گرديد. سطح زير منحني مشخصه عمل کرد براي مدل شبکه عصبي و رگرسيون کاکس به ترتيب برابر ۸۲٫۶ درصد و ۷۵٫۴ درصد به دست آمد.
نتيجه گيري: مدل شبکه عصبي مصنوعي نسبت به مدل رگرسيون کاکس پيش بيني هاي بهتري نتيجه داد. لذا به کارگيري مدل شبکه عصبي مصنوعي در زمينه پيش بيني بقا پيشنهاد مي شود. اين امر در تحقيقات مرتبط با حوزه سلامت و به خصوص در تخصيص منابع درماني لازم براي افرادي که پرمخاطره پيش بيني مي شوند با اهميت است.