مقاله مقايسه مدل شبکه هاي عصبي مصنوعي با روش هاي رگرسيون لجستيک و تحليل مميزي در پيش بيني ورشکستگي شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدل شبکه هاي عصبي مصنوعي با روش هاي رگرسيون لجستيک و تحليل مميزي در پيش بيني ورشکستگي شرکت ها
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني ورشکستگي
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله رگرسيون لجستيک
مقاله تحليل مميزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مكيان سيدنظام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: المدرسي سيدمحمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي تكلو سليم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين موضوع هاي مطرح شده در زمينه مديريت مالي، اين است که سرمايه گذاران فرصت هاي مطلوب سرمايه گذاري را از فرصت هاي نامطلوب تشخيص دهند و منابعشان را در فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري کنند. از مهمترين روش هايي که مي توان با استفاده از آن به بهره گيري مناسب از فرصت هاي سرمايه گذاري و همچنين جلوگيري از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پيش بيني ورشکستگي شرکت ها است. براي اين منظور مدل هاي مختلفي وجود دارد. در اين پژوهش جهت پيش بيني ورشکستگي از مدل شبکه هاي عصبي به همراه مقايسه آن با دو روش آماري رگرسيون لجستيک و تحليل مميزي استفاده شده است.
در اين مقاله علاوه بر معرفي مدل هاي شبکه هاي عصبي، يک مدل شبکه عصبي براي پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي توليدي طراحي شده است که براي استان کرمان مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۷۴ مي باشد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که مدل ANN از دو روش آماري ديگر دقت بالاتري در پيش بيني دارد. همچنين مدل ANN نشان داد که هيچ کدام از اين شرکت هاي توليدي در سال بعد از دوره مورد بررسي، ورشکسته نخواهند شد.