مقاله مقايسه مدل لجيستيك و مدل هاي هاروي در پيش بيني مصرف برق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۶۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدل لجيستيك و مدل هاي هاروي در پيش بيني مصرف برق ايران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لجستيک
مقاله لجستيک هاروي
مقاله هاروي
مقاله پيش بيني مصرف برق ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري گرگري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخي از مدل هاي پيش بيني بر پايه صورت هاي گوناگوني از منحني رشد لجيستيكي قرار دارند. اين مقاله با به کارگيري مدل لجيستيكي، مدل لجيستيكي هاروي و مدل هاروي به پيش بيني مصرف برق در ايران مي پردازد.
مدل هاي رشد “لجيستيك”، ” لجيستيك هاروي” و “هاروي”، براي پيش بيني مصرف برق در ايران براي بخش هاي خانگي، غير خانگي و كل برق به كار رفته و کارآمدي اين مدل ها براي پيش بيني ارزيابي شده است. مقايسه نشان مي دهد که مدل هاروي بهتر از مدل هاي ديگر مصرف برق ايران را پيش بيني مي کند.