مقاله مقايسه مزيت نسبي محصولات کشاورزي در استان فارس و شهرستان مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۶۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه مزيت نسبي محصولات کشاورزي در استان فارس و شهرستان مرودشت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محصولات کشاورزي
مقاله ماتريس تحليل سياستي
مقاله مزيت نسبي
مقاله شهرستان مرودشت
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بوستاني فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي در دو سطح استان فارس و شهرستان مرودشت و مقايسه آنها با يکديگر است. براي تعيين مزيت نسبي محصولات زراعي از ماتريس تحليل سياستي استفاده شده است. بخشي از داده هاي مورد نياز در اين مطالعه از جمله عملکرد توليد، قيمت و هزينه توليد محصولات زراعي و ميزان نهاده هاي مورد نياز براي توليد يک هکتار از محصولات گوناگون زراعي با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي و از راه مصاحبه حضوري و تکميل پرسشنامه با کشاورزان در شهرستان مرودشت در استان فارس جمع آوري شد. همچنين اطلاعات مورد نياز در رابطه با سطح زير کشت هر يک از محصولات زراعي و ميزان کل سطح زير کشت آبي و ديم محصولات گوناگون از واحد آمار سازمان جهاد کشاورزي و مديريت جهاد کشاورزي شهرستان مرودشت گرفته شد. همچنين، اطلاعات لازم در رابطه با قيمت سر مرز محصولات، قيمت سرمرز نهاده هاي توليد مبادله پذير، نرخ رسمي ارز، شاخص قيمت هاي داخلي و شاخص قيمت هاي جهاني از گزارش هاي اقتصادي، سالنامه ها و سايت هاي بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و فائو گرفته شد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که در سطح استان فارس محصولات جو آبي، ذرت دانه اي، هندوانه، خربزه، پياز، سيب زميني، پنبه، عدس آبي، لوبيا، گوجه فرنگي و نخود آبي داراي مزيت نسبي، ولي محصولات گندم آبي، گندم ديم، برنج، خيار، و عدس ديم فاقد مزيت نسبي هستند، اما نتايج نشان مي دهد که در سطح شهرستان مرودشت محصولات گندم آبي، جو ديم، ذرت دانه اي، هندوانه، خربزه، خيار، پياز، سيب زميني، لوبيا، گوجه فرنگي و نخود آبي داراي مزيت نسبي، ولي محصولات گندم ديم، برنج، عدس آبي و عدس ديم فاقد مزيت نسبي هستند.