مقاله مقايسه مشخصات دموگرافيك بيماران مبتلا به كانسر پروستات پيشرفته تحت درمان اركيكتومي جراحي و مديكال (هورمون تراپي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه مشخصات دموگرافيك بيماران مبتلا به كانسر پروستات پيشرفته تحت درمان اركيكتومي جراحي و مديكال (هورمون تراپي)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اركيكتومي
مقاله هورمون درماني
مقاله سرطان پروستات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغي نيا محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محققي فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پروستات شايع ترين بدخيمي در مردان آمريكايي و شايع ترين بدخيمي پس از پوست در مردان مي باشد. هدف از اين پژوهش مقايسه مشخصات دموگرافيك بيماران مبتلا به كانسرپروستات پيشرفته تحت درمان اركيكتومي جراحي و مديكال مي باشد.
روش كار: اين مطالعه به صورت مقطعي – تحليلي گذشته نگر روي ۵۳ بيمار مرد با بيماري كانسر پروستات پيشرفته موضعي و متاستاتيك (مراحل ۳-۴) كه جهت انجام درمان ادجوانت شيمي درماني و يا پرتو درماني به بخش انكولوژي بيمارستان بوعلي در همدان و بيمارستان ولي عصر اراك طي سال هاي ۸۲ تا ۸۶ مراجعه كرده بودند انجام گرفت. مشخصات دموگرافيك از نظر سن، مرحله بيماري، وضعيت فرهنگي، محل زندگي، وضعيت اجتماعي – اقتصادي و پذيرش نوع درمان بيماران مبتلا به كانسر پروستات پيشرفته تحت درمان اركيكتومي جراحي و مديكال (هورمون تراپي) مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.
نتايج: اختلاف معني داري بين ميانگين سني افراد اركيكتومي شده و گيرندگان هورمون وجود داشت.(p=0.007)  هم چنين توزيع وضيت اجتماعي- اقتصادي در دو گروه متفاوت بود.(p=0.025)  توزيع مرحله بيماري، سطوح فرهنگي و محل سكونت در دو گروه درماني يكسان بود (به ترتيب p=0.207، p=0.617 و p=0.272).
نتيجه گيري: افراد تمايل كمتري به انجام اركيكتومي نسبت به هورمون تراپي دارند. هم چنين در وضعيت اجتماعي – اقتصادي بهتر و سنين بالاتر تمايل بيشتري در پذيرش اركيكتومي به طريق جراحي وجود دارد.