مقاله مقايسه مضامين تغزلي مشترک بين متنبي و حافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۹۳ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه مضامين تغزلي مشترک بين متنبي و حافظ
این مقاله دارای ۴۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظ
مقاله متنبي
مقاله غزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزيان پور وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: سوري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متنبي و حافظ دو قله بلند ادب عربي و فارسي هستند که هر دو سر به قله کيوان و اوج آسمان دارند. هر دو به اخذ و اقتباس از آثار گذشتگان و فرآوري آن به شکلي بديع و بي نظير شهرت دارند. آثار هر دو برآيند تلاش هاي گذشتگان به اضافه معماري و طراحي جديد و بي بديل به مدد قريحه و ذوق خداداد آنهاست. متنبي غزل را براي شروع به عنوان تشبيب در ابتداي قصايد خود آورده و انگيزه او در غزل سرايي، عرف و پسند مردم روزگارش بوده است، حال آنکه حافظ غزل سراست، حافظ عاشق است و هستي را طفيل عشق مي داند، متنبي عشق را بيماري مي پندارد. با اين وجود هر دو گوينده بزرگ با دو هدف و نگرش متفاوت دست به غزل سرايي زده اند.
حافظ سخت متاثر از ادب عربي است، بالطبع متنبي هم که جايگاه ويژه اي در ادب عربي دارد، مطمح نظر او بوده به گونه اي که در ديوان او يک مصراع از اشعار متنبي ديده مي شود و مضامين بسيار نزديک و شبيه به مضامين متنبي در غزليات او ديده مي شود که صاحب نظران به آن اشاره کرده اند.
در اين مقاله با نشان دادن برخي شباهت ها در اشعار اين دو شاعر و نقد و مقايسه آنها، نظري گذرا به تفاوت غزليات آنها از دريچه مضمون و نوع نگرش مي اندازيم.