مقاله مقايسه معادلات مختلف به منظور برآورد تعداد مناسب نمونه در مطالعات پوشش گياهي (مطالعه موردي: مراتع استپي شمال شرق استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۵۵۹ تا ۵۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه معادلات مختلف به منظور برآورد تعداد مناسب نمونه در مطالعات پوشش گياهي (مطالعه موردي: مراتع استپي شمال شرق استان گلستان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادله آماري
مقاله برآورد نمونه
مقاله پوشش گياهي
مقاله مراتع استپي
مقاله گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار شفق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستگاه هاي اجرايي و پژوهشي براي به دست آوردن اطلاعات پوشش گياهي براي انجام طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي به آماربرداري نياز دارند. اما نظر به گستردگي سطح و تنوع توده هاي گياهي ناگزير به انجام آماربرداري نمونه اي يا نمونه برداري از پوشش گياهي هستند. در اين راستا ممکن است با توجه به محدوديت زمان و هزينه براي نمونه برداري جهت تعيين تعداد بهينه نمونه و پاسخ به سوالاتي چون”چه تعداد نمونه بايد اخذ شود که هم جامعه به درستي معرفي شود و هم هزينه زيادي صرف نشود؟” با مشکلاتي روبرو گردند. لذا مطالعه حاضر با هدف مقايسه کارايي معادلات مختلف و تعيين تعداد بهينه نمونه به گونه اي که هم از نظر هزينه و وقت به صرفه باشد و هم از نظر آماري اطلاعات قابل اطميناني را بدست آورد، در مراتع استپي مراوه تپه در شمال شرق استان گلستان اجرا شد. براي اخذ پارامترهاي جامعه با توجه به تنوع دامنه ها و براي توزيع يکسان نمونه ها در جهات هشت گانه جغرافيايي، تعداد ۲۰۰ نمونه در هر دامنه در ۴ ترانسکت ۵۰ متري و ۵۰ کوادرات (۱×۱) متري در هر ترانسکت و جمعا ۱۶۰۰ نمونه اندازه گيري شد. در مرحله ستادي در معادله هاي مختلف آماري مجموع درصد پوشش تاجي گونه غالب ۱۰ تا ۱۰۰ پلات اوليه، ميانگين نمونه، ميانگين جامعه و نسبت اختلاف بين ميانگين نمونه به جامعه در هر يک از سطوح خطاي (۱، ۲، ۵/۲، ۳، ۵ و ۱۰ درصد) بطور مجزا محاسبه و ترسيم شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که معادله N=(CV/E)2 در سطح خطاي ۲ درصد و تعداد ۳۰ پلات اوليه نسبت به معادلات ديگر، از بالاترين ميزان صحت برخوردار بوده است.