مقاله مقايسه مهارت هاي اجتماعي مثبت و منفي دختران پيش دانشگاهي مدارس دولتي، تيزهوشان و غير انتفاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۸۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه مهارت هاي اجتماعي مثبت و منفي دختران پيش دانشگاهي مدارس دولتي، تيزهوشان و غير انتفاعي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي اجتماعي
مقاله مدارس پيش دانشگاهي
مقاله مدارس دولتي
مقاله مدارس غير انتفاعي
مقاله تيزهوشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماهر فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: آيت اله زاده قمي شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه مقايسه مهارت هاي اجتماعي دختران پيش دانشگاهي در مدارس فرزانگان (تيزهوشان)، عادي و غير انتفاعي بود. نمونه هاي مطالعه شامل ۹۰ دانش آموز تيزهوش، ۱۱۰ دانش آموز مدارس عادي و ۱۱۰ دانش آموز مدارس غير انتفاعي مي شد كه به طور تصادفي در دو مرحله انتخاب شدند و به پرسش نامه مهارت هاي اجتماعي ايندر بيتزن پاسخ دادند و داده هاي به دست آمده با استفاده از تحليل واريانس يك راهه (Anova) و آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه نتايج زير به دست آمد:
۱- بين مهارت هاي اجتماعي مثبت دانش آموزان تيزهوش و دانش آموزان مدارس غير انتفاعي تفاوت معني دار مشاهده مي شود، اما بين مهارت هاي اجتماعي مثبت دانش آموزان تيزهوش و دانش آموزان مدارس عادي (دولتي) تفاوت مشاهده شده معني دار نيست.
۲- بين مهارت هاي اجتماعي منفي دانش آموزان در سه موقعيت آموزشي تفاوت هاي مشاهده شده معني دار نيست.