مقاله مقايسه موانع شخصي خلاقيت بين دبيران تربيت بدني مرد و زن شهرستان نيشابور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه موانع شخصي خلاقيت بين دبيران تربيت بدني مرد و زن شهرستان نيشابور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله موانع شخصي خلاقيت
مقاله دبير تربيت بدني
مقاله مشخصات فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي و مقايسه موانع شخصي خلاقيت بين دبيران تربيت بدني به عنوان عناصر اصلي پيشرفت و توسعه ورزش و سلامت دانش آموزان بود. ۱۲۰ نفر از دبيران تربيت بدني شهرستان نيشابور (۷۳ مرد و ۵۷ زن) به پرسشنامه فيفر پاسخ دادند. بر اساس نتايج اين پژوهش، از نظر موانع شخصي خلاقيت، که توسط فيفر به شش گروه تقسيم شده اند، بين دبيران تربيت بدني مرد و زن تفاوت معني داري وجود ندارد. در هر دو گروه کمترين سهم در رابطه با موانع مرتبط با اعتماد به نفس و خطرپذيري مشاهده شد. بيشترين مشکل در دبيران مرد در رابطه با موانع مرتبط براي استفاده از تجزيه و تحليل نظام يافته و در دبيران زن در رابطه با موانع مرتبط با محيط فيزيکي است. همچنين با بالا رفتن سن و يا سابقه تدريس، مشکل خلاقيت دبيران زن براي استفاده از مجردات ذهني و امور انتزاعي افزايش مي يابد. در مورد مردان هر چه سابقه تدريس بالاتر مي رود، موانع مرتبط با موفقيت کاري سهم بيشتري مي يابند و نيز بالا رفتن سن و سابقه تدريس باعث افزايش و مدرک تحصيلي موجب کاهش آن دسته از موانع که به اعتماد به نفس و خطرپذيري مرتبط اند مي شود. سن و سابقه کاري سهم موانع مرتبط با محيط فيزيکي را نيز در دبيران مرد افزايش مي دهد.