مقاله مقايسه مورفومتري آرتمياي درياچه اروميه با آرتمياي کال شور گناباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه مورفومتري آرتمياي درياچه اروميه با آرتمياي کال شور گناباد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتميا
مقاله کال شور
مقاله اروميه
مقاله مورفومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي سيدعسكري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرتميا جانوري از زيرشاخه سخت پوستان، رده آبشش پايان، راسته بي پوششيان، خانواده آرتمييده است. اين جانور ساکن آبهاي شور و بسيار شور مي باشد و در برابر تغييرات شوري از قدرت تحمل بالايي برخوردار است ،رودخانه کال شور در ۳۵ کيلومتري شمال گناباد، در استان خراسان جنوبي واقع است و در بردارنده گونه آرتميا مي باشد،در اين مطالعه، نمونه هاي آرتمياي کال شور گناباد با دو گونه آرتمياي درياچه اروميه Artemia parthenogenetica وA urmiana Gunther (1890)  با استفاده ازصفات مورفومتري مورد مقايسه قرار گرفتند، سيست آرتمياي کال شور از محيط جمع آوري شد و سيست parthenogenetica و A. urmiana از مرکز تحقيقات آرتمياي کشور تهيه گرديد، سيستها به طور مجزا در آکواريومهاي۲۰  ليتري تحت شرايط فيزيکي و شيميايي يکسان (شوري۶۲ ppt ، دماي۱ ±۲۰ درجه سانتي گراد، PH»۸، اکسيژن دهي ملايم و مداوم، منبع نور لامپ مهتابي با فاصله ۴۰cm از سطح آکواريوم) کشت داده شدند، براي تغذيه هر سه نمونه از پودر سبوس برنج آسياب شده و جلبک تک سلولي استفاده شد. پس از ۳۵ روز، ۳۰ مونه ماده بالغ از هر جمعيت به طور تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. نمونه ها توسط کلروفرم بيهوش شده و صفات به طور مستقيم در زير مژرسکوپ (Measuring Microscope) با دقت ۰٫۰۰۱ ميلي متر اندازه گيري شدند، هشت صفت کمي (طول کلي بدن، طول شکم، عرض شکم، طول فورکا، قطر چشم مرکب، طول آنتن اول، عرض سر، و فاصله بين چشمهاي مرکب) مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS v 10  و آزمونهاي چند متغيره تحليل گرديد، نتايج حاصل نشان دهنده جدايي A. urmiana از دو جمعيت بكرزاي مورد مطالعه، و شباهت دو جمعيت بكرزاي اروميه و کال شور با يكديگر مي باشند، به نحوي كه مي توان گفت اين دو جمعيت متعلق به يک گونه (A. parthenogenetica) مي باشند.