مقاله مقايسه موضوعي کليله و دمنه (بهرامشاهي) و حديقه سنايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه موضوعي کليله و دمنه (بهرامشاهي) و حديقه سنايي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کليله و دمنه
مقاله حديقه سنايي
مقاله نصراله منشي
مقاله سنايي
مقاله ابن مقفع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابوالمعالي نصراله منشي و حکيم سنايي از نام آوران بزرگ ادب فارسي هستند که حدودا معاصر يکديگر زيست کرده اند (با اندک تقدم تاريخي که از حيث زندگي محتملا براي سنايي قايليم) و دو اثر سترگ «حديقه الحقيقه» و «کليله و دمنه» را به زبان و فرهنگ غني فارسي ارزاني کرده اند؛ دو اثري که چون دو ستاره رخشنده در فلک بهرامشاهي درخشيدن گرفته اند. هرچند که ظاهرا ابوالمعالي به کار ترجمه «کليله و دمنه» ابن مقفع پرداخته است ولي مي دانيم توانمندي مترجم در حيطه زبان و ادب فارسي و عربي او را بر آن داشته است که چرب دستي کند و – به موازات تعهد و تقيِد به متن اصلي – متن ابن مقفع را به آيات قرآني و احاديث نبوي و امثال و اشعار شاعران عرب و عجم بيارايد و خود خواسته است که در بسط سخن و کشف اشارات آن اشباعي رود و از اين حيث مسلما خود آفرينشگري دگر است. به همين سبب نگارنده در اين گفتار به مقايسه موضوعي و محتوايي اين دو اثر پرداخته است تا ميزان تاثيرپذيري آنها را بر يکديگر در فضاي فرهنگي عصر غزنويان با تکيه بر حکايات، امثال، اشعار، تلميحات، تعابير و اصطلاحات خاص، مورد ارزيابي قرار دهد که خود به خود اثرات متن ابن مقفع بر سنايي نيز تا حدي مکشوف مي شود.