مقاله مقايسه ميزان آسيب هاي ورزشي در مراحل مختلف سيکل عادت ماهيانه زنان ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان آسيب هاي ورزشي در مراحل مختلف سيکل عادت ماهيانه زنان ورزشکار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب
مقاله سيکل عادت ماهيانه
مقاله زنان ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئي چي عفت
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما نادر
جناب آقای / سرکار خانم: باراني اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ميزان آسيب در زنان نسبت به مردان بيشتر است. تغييرات چرخه اي در غلظت هورمون هاي جنسي زنان که در طول سيکل عادت ماهيانه رخ مي دهد، ممکن است در اين امر نقش داشته باشد. هدف از اين تحقيق، مقايسه ميزان آسيب هاي ورزشي در مراحل مختلف سيکل عادت ماهيانه زنان ورزشکار بود.
روش ها: ورزشکاران حرفه اي بيست تيم از مجموع تيم هاي شرکت کننده در ليگ برتر زنان در فصل ۸۶-۸۵ ايران (۲۸۴ نفر) در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند و از بين آن ها ورزشکاراني که دچار آسيب ديدگي شدند، به عنوان نمونه هاي تحقيق در نظر گرفته شدند (سن ۲۴٫۲۷±۳٫۹ سال، قد ۱۶۷±۷ سانتي متر و وزن ۵۹٫۸±۵ کيلوگرم). اطلاعات مربوط به سيکل عادت ماهيانه و آسيب ورزشکاران از طريق فرم ثبت آسيب که توسط خود ورزشکار و پزشک تيم تکميل مي شد، جمع آوري گرديد.
يافته ها: ميزان کل آسيب ها، آسيب اسپرين و همچنين آسيب هاي ليگامنت متقاطع قدامي در مرحله لوتئيني به طور معني داري نسبت به مرحله تخمک گذاري و فوليکولي بيشتر بود (P<0.05). اما زماني که نسبت کل آسيب هاي هر مرحله به تعداد روزهاي آن مرحله محاسبه شد، اين نسبت در مرحله تخمک گذاري بيشتر بود.
نتيجه گيري: از يافته هاي اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت که ميزان بروز آسيب ورزشي در زنان ورزشکار از تغييرات هورمون هاي جنسي سيکل عادت ماهيانه پيروي مي کند. پيشنهاد مي شود زنان ورزشکار براي به حداقل رساندن آسيب ها تا حد امکان از موقعيت هاي خطرناک در تمرين و مسابقه در مرحله وسط دوره سيکل عادت ماهيانه (تخمک گذاري) دوري کنند.