مقاله مقايسه ميزان اثر انسداد در افراد با شنوايي هنجار و كم شنوايي حسي عصبي خفيف و ملايم با استفاده از روش ارزيابي گوش واقعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان اثر انسداد در افراد با شنوايي هنجار و كم شنوايي حسي عصبي خفيف و ملايم با استفاده از روش ارزيابي گوش واقعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر انسداد
مقاله ارزيابي گوش واقعي
مقاله شنوايي هنجار
مقاله کم شنوايي حسي عصبي
مقاله واکه فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ميمنه
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر نريمان
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ثامني سيدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيشتر کاربران سمعک از پديده اي به نام اثر انسداد شکايت دارند. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه ميزان اثر انسداد در افراد با شنوايي هنجار و کم شنوايي حسي عصبي خفيف و ملايم با استفاده از روش ارزيابي گوش واقعي است.
روش بررسي: شصت فرد بزرگسال شامل ۳۰ مرد و ۳۰ زن، در محدوده سني ۵۵-۱۸ سال در اين مطالعه شرکت کردند. از آنها خواسته شد تا دو واکه /e/ و /i/ را به مدت ۵ ثانيه صداسازي کنند. با استفاده از پروب ميکروفن فشار صوتي درون مجراي گوش آنها اندازه گيري شد. قله فرکانسي و مقدار اثر انسداد در تمامي اين افراد ثبت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: قله فرکانسي اثر انسداد با استفاده از واکه /e/ در زنان و مردان، در فرکانس هاي ۹/۷۵۱ و ۹۸/۵۴۲ هرتز و با حداکثر ميزان ۲۵/۱۰ و ۷۷/۹ دسي بل به دست آمد. نتايج به دست آمده با استفاده از واکه /i/ نيز قله فرکانسي اثر انسداد در زنان و مردان را در فرکانس هاي ۸۸/۵۱۸ و ۲۸/۴۴۰ هرتز با حداکثر ميزان ۰۳/۱۹ و ۱۰/۱۹ دسي بل نشان داد. علاوه بر اين هيچ گونه تفاوت معني داري بين پارامترهاي وضعيت شنوايي و بين دو جنس مشاهده نشد (p>0.05).
نتيجه گيري: مقدار اثر انسداد در بين افراد کاملا متغير است. بهترين راه حل براي رفع اثر انسداد، تنظيم دقيق سمعک در محدوده فرکانسي مشخصي است که تعيين آن تنها با ارزيابي پروب ميکروفن امکان پذير است.