مقاله مقايسه ميزان اضطراب، افسردگي و پرخاشگري نوجوانان با توجه به سطوح پراشتهايي رواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان اضطراب، افسردگي و پرخاشگري نوجوانان با توجه به سطوح پراشتهايي رواني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله پرخاشگري
مقاله سطوح پراشتهايي رواني
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ستايش نيا الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، مقايسه افسردگي و پرخاشگري نوجوانان با توجه به سطوح پراشتهايي رواني آنان بود. براي اين منظور ۳۰۰ نفر از دختران و پسران نوجوان شهر اهواز به صورت نمونه-گيري در دسترس انتخاب و ميزان اضطراب، افسردگي، پرخاشگري و اختلالات تغذيه آنها ارزيابي شد. نتايج تحليل آماري نشان داد که بين نوجوانان با سطح پايين پراشتهايي رواني و نوجوانان با سطح بالاي پراشتهايي رواني از لحاظ اضطراب، افسردگي و پرخاشگري و همچنين بين اضطراب و مولفه هاي آن (اضطراب آشکار و اضطراب پنهان) ميزان افسردگي و پرخاشگري اين نوجوانان تفاوت معني داري وجود دارد.