مقاله مقايسه ميزان اعوجاجات رده بالا در جراحي كراتكتومي فتورفركتيو با دو روش معمول و Customized که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان اعوجاجات رده بالا در جراحي كراتكتومي فتورفركتيو با دو روش معمول و Customized
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان فريد
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي سپهر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نسب محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرداسماعيل پور نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دوزنده آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه نتايج بينايي و ميزان اعوجاجات رده بالا (HOA: high-order aberration)، در جراحي كراتكتومي فتورفركتيو (PRK) قرنيه با دو روش معمول (conventional) و customized.
روش پژوهش: اين كارآزمايي باليني تصادفي بر روي ۵۸ چشم از ۲۹ بيمار نزديك بين كانديد جراحي انكساري PRK، صورت گرفت. پس از ارزيابي كامل، در هر شركت كننده به صورت تصادفي در يك چشم لايه برداري قرنيه به روش معمول (گروه اول) و در چشم مقابل لايه برداري به روش Customized (گروه دوم) با استفاده از دستگاه اكسايمر Technolas 217 Z صورت گرفت. بعد از عمل تغييرات حدت بينايي، عيب انكساري سيلكوپلژيك، حساسيت كنتراست (CSF)، HOA و شكايات بيماران از قبيل مشاهده هاله نور و خيرگي (glare) بين دو گروه مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين سن بيماران و مدت پي گيري به ترتيب ۲۶٫۷±۶٫۰ سال و ۸٫۱±۳٫۳ ماه بود. قبل از عمل، ميانگين عيب انكساري و آستيگماتيسم انكساري معادل كروي سيلكوپلژيك به ترتيب -۴٫۹۲±۱٫۶ و +۰٫۹۱±۱٫۰ ديوپتر محاسبه گرديد. دو گروه در زمينه انواع HOA و CSF قبل از عمل اختلاف معني داري نداشتند. بعد از عمل، مقدار HOA براي مردمك ۴ ميلي متري در گروه اول به ۰٫۲۴±۰٫۱۹ و در گروه دوم به ۰٫۳۱±۰٫۲۱ افزايش يافت (P<0.001). اين ارقام به همان ترتيب براي مردمك ۶ ميلي تري ۰٫۳۴±۰٫۲۳ (محدوده ۰٫۷۵ تا (-۰٫۰۸ و ۰٫۵۲±۰٫۳۲ (محدوده ۱٫۴۳ تا (-۰٫۰۴ ميلي متر بود (P=0.03). افزايش HOA بعد از عمل نسبت به مقادير قبل تنها در گروه دوم و در محدوده مردمك ۶ ميلي متري بالاتر بود (P=0.03). مقدار CSF در هر دو گروه كاهش يافت اما در خصوص CSF و عوارض، اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: انواع HOA بعد از عمل PRK در هر دو روش لايه برداري اپي تليوم قرنيه افزايش مي يابد كه در روش customized به طور معني دار بيش تر از روش معمول است.