مقاله مقايسه ميزان افسردگي در بيماران همودياليزي و پيوند کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان افسردگي در بيماران همودياليزي و پيوند کليه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي کليه
مقاله همودياليز
مقاله پيوند کليه
مقاله افسردگي
مقاله تست افسردگي بک (BDI)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: صالح نژاد قادر
جناب آقای / سرکار خانم: نزاريان سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگي چهارمين علت ناتواني در مردم جهان و يکي از شايع ترين اختلالات رواني در بيماران نارسايي مزمن کليه است. اين مطالعه با هدف بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بيماران تحت درمان همودياليز و پيوند کليه صورت گرفته است.
روش: اين مطالعه توصيفي – تحليلي بر روي بيماران دياليزي و پيوند کليه در سال ۸۴ در شهر سنندج انجام گرفته است. تعداد نمونه ها ۱۰۸ مورد (۶۱ دياليزي و ۴۷ پيوندي) مي باشند. داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه استاندارد سنجش افسردگي بک (BDI) گردآوري و از طريق نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين پژوهش دو گروه بيماران دياليزي و پيوندي به ترتيب با ميانگين سني ۴۷٫۴±۱۵٫۵ و  39.9± ۹٫۷سال مورد مطالعه قرار گرفتند. اختلاف معنادار آماري از نظر سني بين دو گروه باP<0.003  موجود است. ميزان افسردگي در زنان و مردان در مقايسه با هم به تفکيک در هر گروه اختلاف معناداري را نشان نمي دهد. در مجموع ۹۳% از بيماران دياليزي و نزديک به۵۶ % از بيماران پيوندي با شدت هاي متفاوت (خفيف تا شديد) دچار افسردگي مي باشند.۱۶۴ % از بيماران دياليزي و۶٫۴ % از بيماران پيوندي داراي افسردگي شديد مي باشند. ميانگين نمره افسردگي در بيماران دياليزي  21.08± ۸٫۰۴ و در بيماران پيوند کليه ۱۳٫۲۳±۱۳٫۲۳ بود (نمره بک بيشتر از ۹) و مقايسه ميزان افسردگي دو گروه باP=0.000  از نظر آماري کاملا معنادار است. از نظر مقايسه ميزان افسردگي با سن، جنس، تاهل و ميزان تحصيلات اختلاف معنادار يافت نشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش ميزان افسردگي در هر دو گروه بسيار بالا بوده به طوري که اين ميزان در بيماران دياليزي به مراتب بيشتر از بيماران پيوندي مي باشد. استفاده از تست هاي خود ارزياب و استاندارد بک(BDI)  مانع از اختلال در تشابهات علايم موجود در بيماري ESRD و افسردگي در سنجش و غربالگري بيماران افسرده مي گردد که راهي بسيار ساده و کم هزينه در تشخيص به موقع و درمان افسردگي در اين گروه از بيماران مي باشد.