مقاله مقايسه ميزان تراکم استخوان در بيماران مبتلا به بيماري مزمن کبدي با گروه کنترل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان تراکم استخوان در بيماران مبتلا به بيماري مزمن کبدي با گروه کنترل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري مزمن کبدي
مقاله ميزان تراکم استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري علي
جناب آقای / سرکار خانم: عدولي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: بيماري هاي متابوليک استخوان يک عارضه شايع در بيماري کبدي طول کشيده مي باشد که باعث استئوپنيک و استئوپروتيک شدن استخوانها مي شود و اين مساله خود بر روي موربيديتي و کيفيت زندگي اين بيماران اثر مي گذارد. شکستگيها همچنين با افزايش مرگ و مير اين بيماران مرتبط مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه ميزان تراکم استخوان در بيماران مبتلا به بيماري مزمن کبدي با افراد سالم مي باشد.
روش بررسي: ۳۰ بيمار مبتلا به بيماري مزمن کبدي و ۲۷ فرد غير مبتلا به صورت غير احتمالي آسان يا نمونه ها در دسترس وارد مطالعه شدند. بيماران مزمن کبدي شامل سيروز (ناشي از انواع هپاتيت)، هپاتيت اتوايميون، سيروز صفراوي اوليه و کلانژيت اسکلروزان اوليه بود. بيماران سيروتيک بر اساس شدت بيماري و سيستم تقسيم بنديChild  به گروه هاي Child-A و Child-B و Child-C تقسيم شدند. افراد گروه کنترل نه تنها بيماري کبدي نداشتند بلکه کليه عوامل ديگري که منجر به تغيير تراکم استخوان مي شود، در مورد ايشان حذف شده بود. تراکم معدني استخوان توسط روش DEXA در دو ناحيه ستون مهره هاي کمري و گردن استخوان ران اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين توده استخواني (Z.Score) در بيماران مزمن کبدي پايين تر و فراواني استئوپروز در بيماران مزمن کبدي بالاتر از گروه شاهد بود (P>0.05). همچنين Z.Score از Child-A بهChild-C  که شدت سيروز زيادتر مي شود، کاهش پيدا مي کرد (P>0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه ثابت کرد که بيماري مزمن کبدي مي تواند باعث کاهش ميزان تراکم استخوان و افزايش شيوع استئوپروز در بيماران اين منطقه شود و اين ريسک با افزايش شدت سيروز بالاتر مي رود (بدون اختلاف معني دار) و ارزيابي فردي بيماران با توجه به سن و جنس و درجه بندي سيروز بيمار و داشتن فاکتورهاي خطر جهت انجام تراکم سنجي استخوان به جاي توصيه کلي اين تست به همه بيماران مبتلا به بيماري مزمن کبدي، مناسب مي باشد.