مقاله مقايسه ميزان توليد نهايي ماهي در استخرهاي متوالي کارگاه پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۷۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان توليد نهايي ماهي در استخرهاي متوالي کارگاه پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخرهاي متوالي
مقاله توليد نهايي
مقاله قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فغاني لنگرودي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: گليجاني مقدم ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، سنجش ميزان اکسيژن محلول در استخرهاي بالادست، مياني و پايين دست قزل آلا و همين طور مقايسه ميزان توليد نهايي ماهي در استخرهاي مختلف (بالادست، مياني و پايين دست) در يک کارگاه پرورش قزل آلا بوده است. اين بررسي در ۳۰ استخر در سه رديف ده تايي (۱۰ استخر بالادست، ۱۰ استخر مياني، و ۱۰ استخر پايين دست) كه بطور متوالي قرار گرفته بودند انجام شد. در طي ۱۰ ماه دوره آزمايش، ميانگين اكسيژن محلول در كليه استخرها در طول دوره آزمايش بالاي شش ميلي گرم در ليتر بوده است، هر چند كه اختلافات بين مقادير اكسيژن محلول در سه سري بالادست، مياني و پايين دست معني دار شده بود. ميزان اكسيژن محلول استخرهاي متوالي از ميانگين ۲۴/۸ به ۹۱/۶ ميلي گرم در ليتر تنزل يافت. ميانگين ميزان رشد نهايي و توليد نهايي در بين استخرهاي سه ناحيه بالادست، مياني و پايين دست از لحاظ آماري هيچگونه تفاوت معني داري را نشان نمي دهد. بر اساس آزمون همبستگي پيرسون، ميزان اكسيژن محلول آب استخرها داراي رابطه معني داري با ميزان رشد و توليد نهايي ماهيان در استخرهاي مختلف نبود.