مقاله مقايسه ميزان جذب سرب در اجزاي مختلف كاج الدار (Pinus Eldarica Medw.) در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان جذب سرب در اجزاي مختلف كاج الدار (Pinus Eldarica Medw.) در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله جذب سرب
مقاله كاج الدار
مقاله شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرد بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: متاجي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي كفاكي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي تجمع عناصر سمي در خاك و گياهان در محيط زيست، از نظر سلامت و حيات موجودات زنده بسيار مهم و ضروريست. اين تحقيق با هدف بررسي ميزان جذب سرب در اجزاي درختان كاج الدار در سطح شهر تهران انجام شد. براي اين منظور در رويشگاه هاي آلوده (آزادي، بهمن و بازار) و رويشگاه شاهد (اقدسيه)، در مقاطع زماني متفاوت (دي، اسفند، تير و شهريور) و در فواصل مختلف از ايستگاه سنجش آلودگي هوا (۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متر)، تعداد ۴۳۲ نمونه از برگها، شاخه ها و ريشه هاي سطحي درختان تهيه و ميزان غلظت سرب موجود در هر يك از آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمي مدل واريان ۲۲۰ اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه ميزان جذب سرب در ريشه درختان کاج تهران بيشتر از اندام هوايي (برگ و شاخه) آنهاست. جذب سرب در اندام هاي درختان، در رويشگاه آزادي داراي بيشترين و در رويشگاه اقدسيه داراي كمترين مقدار بوده، اين در حالي است که بيشترين ميزان جذب سرب در شهريورماه و كمترين آن در اسفندماه مشاهده شد. همچنين بررسيها نشان داد كه با افزايش فاصله از ايستگاه سنجش آلودگي هوا، ميزان جذب سرب در اجزاي درختان كاهش مي يابد.