مقاله مقايسه ميزان عملكرد و خودايمني تيروئيد در زنان باردار مبتلا و غيرمبتلا به گواتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۴۲ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان عملكرد و خودايمني تيروئيد در زنان باردار مبتلا و غيرمبتلا به گواتر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيروئيد
مقاله خودايمني
مقاله بارداري
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده نصرت سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرهوش رامين
جناب آقای / سرکار خانم: هزارخواني شرابه
جناب آقای / سرکار خانم: ميركريمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري ندا
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت سيما
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اثرات زيانبار بيماري هاي تيروئيد در دوران بارداري روي سير بارداري و رشد جنين به اثبات رسيده است. بيماري هاي خودايمني تحت باليني تيروئيد مي توانند منجر به دو برابر شدن شانس زايمان زودرس، سقط و نيز تيروئيديت پس از زايمان شوند. اين مطالعه به منظور مقايسه ميزان عملكرد و خودايمني تيروئيد در زنان باردار مبتلا و غيرمبتلا به گواتر انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه مورد شاهدي روي ۱۰۰ زن باردار مبتلا به گواتر (گروه مورد) و ۱۰۰ زن باردار غيرمبتلا به گواتر (گروه شاهد) مراجعه كننده به درمانگاه مركز آموزشي درماني دزياني گرگان طي تابستان ۱۳۸۴ انجام شد. از هر زن ۵ ميلي ليتر خون براي تعيين مقادير هورمون هاي تيروئيدي (T3, T4, TSH, T3RUP) و آنتي بادي هاي ضدتيروئيد (Anti TG, Anti TPO) گرفته شد. هورمون هاي تيروئيدي به روش IRMA و آنتي بادي ها با روش اليزا اندازه گيري شدند.
يافته ها: از ۱۰۰ زن باردار مبتلا به گواتر ۳۴ درصد اندازه تيروئيد حدود سه برابر طبيعي و ۶۶ درصد اندازه تيروئيد حدود دو برابر طبيعي داشتند. Anti TPO در ۳۶ درصد زنان باردار مبتلا به گواتر و در ۱۶ درصد زنان غيرمبتلا به گواتر بالاتر از حد طبيعي بود. Anti TG در ۹ درصد از زنان باردار مبتلا به گواتر و ۴ درصد زنان غير مبتلا به گواتر از حد طبيعي بالاتر بود. ميانگين TSH در گروه مورد و شاهد در محدوده طبيعي و به ترتيب ۱٫۳۳± mU/ml 1.81و ۱٫۴± mU/ml 1.84بود. ميانگين غلظت Anti TPO و Anti TG در گروه مورد ۱۹۷٫۳۶± U/ml 373.91و ۷۰٫۵۹± U/ml 248.8و در گروه شاهد ۶۳٫۹۷± U/ml 79.52و ۷۰٫۵۹± U/ml 248.8تعيين شد.
نتيجه گيري: با توجه به مشاهده اختلالات عملكرد و اتوايمونيته تيروئيد در ۲۰ درصد جمعيت سالم مورد مطالعه و در۴۵  درصد افراد مبتلا به گواتر، بهتر است که بررسي عملكرد و آنتي بادي هاي ضدتيروئيد در تمامي زنان باردار سالم، بدون علامت و مبتلا به گواتر براي جلوگيري از عوارض جنيني مادري انجام شود.