مقاله مقايسه ميزان مقاومت به بيماري گراسري و عملكرد برخي ازتركيبات ژنتيكي كرم ابريشم در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان مقاومت به بيماري گراسري و عملكرد برخي ازتركيبات ژنتيكي كرم ابريشم در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كرم ابريشم
مقاله پيله
مقاله مقاومت
مقاله عملكرد
مقاله بيماري گراسري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيداوي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: غني پور ماني
جناب آقای / سرکار خانم: بيژن نيا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين پايه مادري مناسب از نظر عملكرد و مقاومت به بيماري گراسري، دو لاين خالص جديد كرم ابريشم با منشا ژاپني ۱۰۳٫M.1.1 و M.1.1.103 به عنوان پايه مادري با سه لاين تجاري ۳۱، ۱۰۳ و ۱۰۷ و دو لاين با منشا چيني Koming و ۱۱۰٫۱۰۴ نيز به عنوان پايه مادري با سه لاين تجاري ۳۲، ۱۰۴ و ۱۱۰ تلاقي داده شدند. هر يك از دوازده تركيب ژنتيكي حاصل در بيست تكرار هر كدام حاوي ۲۵۰ لارو در محيط آلوده به بيماري گراسري پرورش يافتند. آميخته هاي حاصل از لاين هاي ۱۰۳٫M.1.1 و Koming از نظر صفات وزن پيله، تعداد لارو زنده و درصد ماندگاري شفيره به طور معني داري در سطح بالاتري قرار داشتند (p<0.05)؛ به طوري كه بالاترين ميانگين صفت وزن پيله در پايه هاي چيني و ژاپني متعلق به پايه هاي ژاپني ۱۰۳٫M.1.1 (1.335 گرم) و چيني Koming (1.367 گرم) بود (P<0.05). بيشترين ميانگين صفت تعداد لارو در پايه هاي چيني و ژاپني هم به پايه هاي ژاپني ۱۰۳٫M.1.1 (221.6 لارو) و چيني Koming (205.7 لارو) تعلق داشت (P<0.05). در مقايسه بين دوازده هيبريد با هم مشخص شد که هيبريد چيني Komind×۱۰۴ ، به طور معني داري بالاترين وزن پيله را در بين تمام دوازده هيبريد مورد مطالعه دارا است (P<0.05). همچنين همين هيبريد Koming×۱۰۴ به همراه هيبريد چيني Koming×۳۲ و چهار هيبريدهاي ژاپني ۱۰۳٫M.1.1×۳۱؛ ۱۰۳٫M.1.×۱۰۳؛ ۱۰۳٫M.1.1×۱۰۷ و M.1.1.103×۱۰۷  بيشترين تعداد لارو زنده را داشتند (P<0.05). بالاخره اين که هيبريدهاي Koming×۳۲، Koming×۱۰۴ و ۱۰۳٫M.1.1×۱۰۷ داراي بالاترين درصد ماندگاري شفيره بودند (P<0.05). با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد مي گردد لاين پايه مادري Koming براي آميزش با لاين پايه پدري ۱۰۴ و لاين پايه مادري ۱۰۳٫M.1.1 براي آميزش با لاين پايه پدري ۱۰۷ به منظور توليد هيبريدهاي مقاوم به بيماري گراسري و داراي خصوصيات عملکردي مطلوب مورد استفاده قرار گيرند.