مقاله مقايسه ناحيه (۱D (VP1 ژنوم ويروس تب برفكي تيپ A جدا شده از استان خراسان رضوي با ويروس هاي جدا شده ازساير استان ها و كشور هاي همسايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه ناحيه (۱D (VP1 ژنوم ويروس تب برفكي تيپ A جدا شده از استان خراسان رضوي با ويروس هاي جدا شده ازساير استان ها و كشور هاي همسايه
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس تب برفكي
مقاله استان خراسان رضوي
مقاله تيپ A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان فر هادي
جناب آقای / سرکار خانم: رباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: همت زاده فرهيد
جناب آقای / سرکار خانم: كياني زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي نجفي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: همتي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تب برفكي يكي از مهم ترين بيماري هاي ويروسي دام است. تيپ هاي O،A  وAsia 1  ويروس تب برفكي از ديرباز در ايران بومي مي باشند. در اين مطالعه نمو نه هاي گرفته شده (۱۰۳ نمونه طي سه سال) از دام هاي مشكوك، توسط آزمايش RT-PCR مورد بررسي قرار گرفت. ۷۰۲ نوكلئوتيد ناحيه D1 تا B2 ژنوم ويروس تب برفكي تيپ A جدا شده از استان خراسان رضوي تعيين توالي گرديد و با سايرويروس هاي ايران و منطقه مقايسه شد. در نتايج بدست آمده معلوم گرديد كه ويروس تيپ  Aجدا شده ۸۹ درصد مشابهت با ويروس هاي ايران و كشور هاي همسايه دارد. به علاوه اين ويروس با ۹۲ درصد، بيشترين تشابه را با A/IRN/1/87 (Samuel) نشان داد.بررسي فيلوژنتيك ويروس معلوم نمود كه اين ويروس به ويروس هاي  A22/Iraq/92وA/IRN /iso105  نزديك بوده و با آنها در يك Lineage قرار مي گيرد. اطلاعات نشان مي دهد كه ويروس تب برفكي تيپ A جدا شده از استان خراسان رضوي مشابهت زيادي با A/IRN/87v ويروس واكسن ايران دارد و واكسن قادر است آنتي بادي محافظت كننده بر عليه آن ايجاد نمايد.