مقاله مقايسه ناسيوناليسم در اشعار ملي عارف قزويني (شاعر ملي ايران) و ابراهيم طوقان (شاعر ملي فلسطين) (عنوان عربي: دراسة القومية في أشعار عارف قزويني، وإبراهيم طوقان الشاعرين القوميين الإيراني والفلسطيني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۲۴۳ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه ناسيوناليسم در اشعار ملي عارف قزويني (شاعر ملي ايران) و ابراهيم طوقان (شاعر ملي فلسطين) (عنوان عربي: دراسة القومية في أشعار عارف قزويني، وإبراهيم طوقان الشاعرين القوميين الإيراني والفلسطيني)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عارف قزويني
مقاله ابراهيم طوقان
مقاله ناسيوناليسم
مقاله ادبيات مقاومت (کليد واژه عربي: عارف قزويني
مقاله إبراهيم طوقان
مقاله القومية
مقاله أدب المقاومة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممتحن مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: الهي فروغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
ناسيوناليسم يا ملي گرايي، يکي از ويژگي هاي بارز ادبيات مقاومت بوده كه توانسته است جايگاه ويژه اي را در سروده هاي شاعراني که در اين عرصه فعاليت کرده اند، به خود اختصاص دهد.
اما در اين ميان، شاعراني وجود دارند که به شدت تحت تاثير اين ويژگي قرار گرفته اند، به طوري که به «شاعر ملي» ملقب شده اند. در ايران، عارف قزويني و در فلسطين، ابراهيم طوقان، دو شاعر بزرگ در اين زمينه بوده اند که توانسته اند اين عنوان را کسب کنند.
آنچه مشخص است، اين است که اين دو شاعر متاثر از ادبيات مقاومت اند، ادبياتي که در ايران و فلسطين وجوه اشتراک زيادي با يکديگر دارند، چرا که اين دو کشور در طول تاريخ مبارزاتي خود همواره دربرابر استبداد داخلي و خارجي ايستادگي کرده اند. لذا ادبيات مقاومت، زمينه ساز ظهور شباهت هايي در گرايش هاي ناسيوناليستي و ابزار بيان و معاني و مضامين موجود در اشعار اين دو شاعر شده که در تحقيق حاض بررسي شده است.