مقاله مقايسه نتايج ترميم لاپاروسكوپيك خارج پريتونئال و جراحي به روش ليختن اشتاين در فتق اينگوينال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۶۸ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج ترميم لاپاروسكوپيك خارج پريتونئال و جراحي به روش ليختن اشتاين در فتق اينگوينال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فتق كشاله ران
مقاله ليختن اشتاين
مقاله TEP
مقاله مش صناعي
مقاله درد پس از عمل
مقاله عوارض
مقاله عود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قمري محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فتق ناحيه كشاله ران (اينگوينال) يك بيماري شايع در حوزه جراحي عمومي مي باشد. روش هاي مختلف در ترميم اين فتق ها توصيف شده اند. در روش هاي نوين از مش صناعي جهت پوشاندن نقص موجود در ديواره استفاده مي شود که شناخته شده ترين آن ها روش جراحي ليختن اشتاين مي باشد. روش ترميم لاپاروسکوپيک خارج صفاقي(TEP)  Totally Extraperitoneal Procedure روش جديدتر در اصلاح فتق مي باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه ترميم باز فتق به روش ليختن اشتاين با روش ترميم لاپاروسکوپيک TEP و بررسي نتايج و عوارض اين دو روش است.
روش بررسي: از ۵۰ بيمار مورد مطالعه، ۲۵ بيمار جراحي ليختن اشتاين و ۲۵ بيمار ترميم لاپاروسكوپيك خارج صفاقي در فتق يك طرفه اوليه كشاله ران شدند. يافته هاي حين عمل ثبت و از طريق پرسشنامه پي گيري ۱۲ ماهه بيماران از لحاظ مختلف انجام و مقايسه شدند.
يافته ها: مدت زمان عمل جراحي و ميزان عوارض ايجاد شده و فراواني عود در دو گروه يكسان بوده اند، اما مدت بستري در بيمارستان و ميزان درد پس از عمل و درد مزمن كشاله ران و زمان لازم جهت بازگشت به فعاليت روزمره به صورت معني داري در بيماران عمل شده به روش ترميم لاپاروسكوپيك خارج صفاقي كمتر از بيماران عمل شده به روش ليختن اشتاين بوده است.
نتيجه گيري: مي توان روش ترميم لاپاروسکوپيک خارج صفاقي را يك روش مطمئن با نتايج مناسب و قابل قبول براي مبتلايان فتق دانست كه اثرات قابل توجهي در بهبود كيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي ترميم فتق مي گذارد. نتايج قابل قبول اين روش جراحي مستلزم گذراندن منحني يادگيري جراحي مي باشد.