مقاله مقايسه نتايج تشخيصي روش سلول شناسي و برش بافتي منجمد با آسيب شناسي بافتي طي عمل جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج تشخيصي روش سلول شناسي و برش بافتي منجمد با آسيب شناسي بافتي طي عمل جراحي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول شناسي حين عمل جراحي
مقاله برش بافتي منجمد
مقاله ضايعات توده اي بدن
مقاله تشخيص حين عمل جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نارويي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حيراني مقدم حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جهان تيغ مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي راد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده عبدالصمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: روش معمول جهت تشخيص حين عمل جراحي، برش بافتي منجمد است كه هدف از انجام آن تعيين خوش خيم يا بدخيم بودن يك ضايعه توموري است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه نتايج تشخيصي دو روش سلول شناسي و برش بافتي منجمد طي عمل جراحي انجام شد.
روش تحقيق: در اين تحقيق آينده نگر و تحليلي كه در بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) شهر زاهدان و در سال ۸۷-۱۳۸۶ انجام شد، از روش تشخيصي سلول شناسي و برش بافتي منجمد، طي عمل جراحي براي تشخيص ۱۰۰ نمونه توده اي گرفته شده در جراحي استفاده گرديد. از حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي به عنوان معيارهاي تشخيص و از آزمون كاپا براي مقايسه آماري استفاده شد. نتايج حاصل از روش هاي تشخيصي ذكر شده با آسيب شناسي بافتي به عنوان روش استاندارد طلايي مقايسه گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ويرايش ۱۴) و آزمون كاپا، در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: سلول شناسي حين عمل جراحي داراي حساسيت %۷۰٫۵، ويژگي %۹۳٫۷۵، ارزش اخباري مثبت %۹۲٫۳، و ارزش اخباري منفي %۷۵ بود. در روش برش بافتي منجمد حساسيت و ويژگي به ترتيب %۵۸٫۸ و %۱۰۰ و ارزش اخباري مثبت و منفي %۱۰۰ و %۶۹٫۶ بود. توافق معني داري بين اين دو روش وجود داشت (P=0.001).
نتيجه گيري: اين يافته ها ارزش سلول شناسي حين عمل جراحي را در تشخيص بدخيمي هاي مختلف تاييد مي كند و به عنوان روشي جايگزين براي برش بافتي منجمد، بخصوص در مواردي كه روش برش بافتي منجمد از نظر مهارتي و امكانات لازم در دسترس نمي باشد يا نمونه كوچك و غير قابل انجماد است، توصيه مي كند.