مقاله مقايسه نتايج رزکسيون و آناستوموز ناي در بيماران قلبي با ساير بيماران در بيمارستان مسيح دانشوري طي سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج رزکسيون و آناستوموز ناي در بيماران قلبي با ساير بيماران در بيمارستان مسيح دانشوري طي سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنگي ناي
مقاله بيماران قلبي
مقاله رزکسيون و آناستوموز ناي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پژهان ساويز
جناب آقای / سرکار خانم: دانشوركاخكي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگان رويا
جناب آقای / سرکار خانم: جهان شاهي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقبي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جواهرزاده مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي دزفولي عزيزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تاکنون به تنگي تراشه به دنبال لوله گذاري در ناي در بيماران با مشکلات قلبي کمتر توجه شده است. هدف اين تحقيق، بررسي اين موضوع و تعيين تفاوت هاي احتمالي در اين گروه خاص بيماران بوده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک بررسي گذشته نگر مي باشد که در بيماران با تنگي ناي که در بيمارستان مسيح دانشوري در طي سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۷ تحت درمان قرار گرفته اند و مقايسه نتايج حاصل از درمان اين گروه از بيماران با بيماران مشابه که بطور همزمان دچار مشکلات قلبي (در زمينه بيماري اوليه قلب و يا اعمال جراحي قلب) بوده اند، مي باشد.
يافته ها: افراد در گروه مورد، ميانگين سن بالاتري نسبت به گروه شاهد داشته و نتايج حاصل از درمان در دو گروه قابل مقايسه و مشابه بود. گرچه در گروه مورد، پاسخ به درمان هاي غير جراحي نسبت به گروه شاهد بيشتر بوده است.
نتيجه گيري: وجود زمينه بيماري قلبي در بيماران تنگي تراشه نبايد مانع از اقدام مناسب براي درمان اين بيماران شود و رزکسيون و آناستوموز تراشه توسط افراد آشنا به اين عمل استرس و عمل بزرگ از نظر قلبي محسوب نمي گردد.