مقاله مقايسه نتايج و عوارض سه روش مختلف درمان شكستگي استخوان اسكافوئيد مچ دست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۴۰۸ تا ۴۱۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج و عوارض سه روش مختلف درمان شكستگي استخوان اسكافوئيد مچ دست
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكستگي اسكافوئيد
مقاله نتيجه درمان
مقاله پيچ گذاري از راه پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نكويي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي فريناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شكستگي استخوان اسكافوئيد جزء شايع ترين شكستگي هاي استخوان مچ دست است و روش هاي مختلفي جهت درمان آن وجود دارد. در اين مطالعه بر آن شديم تا نتايج ۳ روش درماني را بررسي كنيم.
روش ها: در اين کارآزمايي باليني، از بين بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آيت اله کاشاني اصفهان در فاصله زماني شهريورماه ۱۳۸۵ تا شهريورماه ۱۳۸۷، ۳ گروه ۱۳ نفره بيمار دچار شكستگي اسكافوئيد با جا به جايي بيش از يک ميلي متر (در مجموع ۳۹ بيمار) مورد بررسي قرار گرفتند. گروه اول به روش جا اندازي بسته و گچ گيري، گروه دوم پين گذاري از راه پوست و گروه سوم به روش پيچ گذاري از راه پوست درمان شدند. پي گيري بيماران به طور منظم و ماهانه انجام و در هر ماه، راديوگرافي رخ- نيم رخ و مخصوص اسکافوئيد گرفته شد و تمامي بيماران بر اساس سيستم درجه بندي Mayo Wrist Scoring System بررسي شدند. سپس يافته ها آناليز گرديد.
يافته ها: متوسط زمان جوش خوردن در گروه سوم كمتر از دو گروه ديگر بود؛ عوارضي نظير عدم جوش خوردن در گروه سوم ديده نشد و همچنين عملکرد مچ دست در اين گروه نسبت به ساير گروه ها بهتر بود.
نتيجه گيري: در صورت وجود امكانات، پيچ گذاري از راه پوست در شکستگي اسكافوئيد، تثبيت بهتري ايجاد مي كند كه منجر به جوش خوردن زودتر مي شود.