مقاله مقايسه نتايج پيوند نفوذي و پيوند لايه اي عمقي قدامي قرنيه در درمان قوز قرنيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج پيوند نفوذي و پيوند لايه اي عمقي قدامي قرنيه در درمان قوز قرنيه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کراتوکونوس
مقاله پيوند لايه اي قدامي عميق
مقاله پيوندنفوذي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرخابي رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي صديق افشين
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري نازلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: کراتوکونوس شايعترين علت پيوند قرنيه در بسياري از مراکز چشم پزشکي است. اين مطالعه با هدف مقايسه عملکرد بينايي دو روش جراحي پيوند لايه اي قدامي عميق (Deep Anterior lamellar keratoplasty) با کراتوپلاستي نفوذي (Penetrating keratoplasty) در بيماران دچار کراتوکونوس انجام شده است.
روش بررسي: از ۴۴ بيمار مبتلا به کراتوکونوس؛ ۲۲ بيمار تحت کراتوپلاستي نفوذي و ۲۲ بيمار تحت کراتوپلاستي لايه اي قدامي عميق قرار گرفتند. معيارهاي ارزيابي عبارت بودند از: حدت بينايي تصحيح نشده و بهترين حدت بينايي تصحيح شده که توسط چارت اسنلن اندازه گيري شده و به واحد لوگمار تبديل گرديد، رفرکشن بارز به صورت اسفريکال اکي والان، آستيگماتيسم کراتومتريک، فشار داخل چشمي (IOP)، اپي تلياليزه شدن قرنيه، وضعيت بخيه ها، معاينه دقيق توسط اسليت لامپ، توپوگرافي و ارزيابي حساسيت کنتراست که بصورت Log contrast sensitivity انجام گرديد.
نتايج: هيچ اختلاف معني داري از نظر آماري از لحاظ حدت بينايي تصحيح نشده و حدت بينايي با حداکثر تصحيح بين دو گروه پيوند لايه اي قدامي عميق و پيوند نفوذي ديده نشد. (به ترتيب P=0.27 و P=0.063). همچنين هيچ اختلاف معني داري از نظر آماري از لحاظ اسفريکال اکي والان و آستيگماتيسم کراتومتريک بين دو گروه پيوند لايه اي قدامي عميق و پيوند نفوذي ديده نشد. (به ترتيب P=0.27 و P=0.063). اگرچه ميزان آستيگماتيسم و اسفريکال اکي والان در گروه کراتوپلاستي لاملار کمتربود. نتايج بررسي حساسيت کنتراست در آخرين پيگيري اختلافي بين دو گروه نشان نداد (P=0.38).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که پيوند لايه اي قدامي عميق يک روش مناسب در درمان کراتوکونوس با نتايج رفرکتيو و بينايي قابل مقايسه با پيوند نفوذي مي باشد.