مقاله مقايسه نتايج ۶۰ مورد عمل جراحي هموروئيد به دو روش ساب موکوزال و فرگوسن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج ۶۰ مورد عمل جراحي هموروئيد به دو روش ساب موکوزال و فرگوسن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموروئيد
مقاله هموروئيد کتومي ساب موکوزال
مقاله هموروئيدکتومي فرگوسن
مقاله روش هاي جراحي
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان فر امير
جناب آقای / سرکار خانم: نيايش امين
جناب آقای / سرکار خانم: خوانساري شاهده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: روش ساب موکوزال يکي از تکنيک هاي هموروئيدکتومي است که در حال حاضر کمتر انجام مي شود. اين روش با آسيب کمتر به مخاط و آنودرم ناحيه مقعد انجام مي شود. اين مطالعه با هدف مقايسه دو روش جراحي هموروئيدکتومي ساب موکوزال و هموروئيدکتومي فرگوسن انجام شد.
مواد و روش ها: در يک کارآزمايي باليني شاهددار دوسوکور، ۶۰ بيمار مبتلا به هموروئيد با درجه ۳ و ۴، بصورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند: ۱) هموروئيدکتومي به روش ساب موکوزال (۳۰ بيمار) و ۲) هموروئيدکتومي به روش فرگوسن (۳۰ بيمار). اين بيماران از لحاظ عوارض زودرس و ديررس پس از عمل شامل درد،خونريزي، احتباس ادراري، يبوست، تجمع مدفوعي، بي اختياري، عفونت محل عمل، شقاق، زائده پوستي، اکتروپيون، تنگي مقعد و عود مورد بررسي و مقايسه قر ار گرفتند. در دوره هاي پيگيري ۲۴ ساعت، يک هفته، ۳ ماه و ۶ ماه بعد از عمل بيماران بطور منظم پيگيري شدند.
يافته ها: اختلاف معني دار آماري بين دو گروه از لحاظ سن، جنس و درجه هموروئيد وجود نداشت. در بيماراني که با روش ساب موکوزال عمل شده بودند، درد پس از ۲۴ ساعت اول بصورت معني دار از لحاظ آماري کمتر از روش فرگوسن بود (P=0.026)، ولي از لحاظ بروز تنگي مقعد بين دو گروه تا ۶ ماه بعد از عمل تفاوتي وجود نداشت. همچنين از لحاظ ساير عوارض بين دو گروه اختلاف معني دار وجود نداشت.
نتيجه گيري: تکنيک ساب موکوزال با کاهش قابل ملاحظه درد بخصوص در ۲۴ ساعت اول بعد از عمل همراه بوده است و تا ۶ ماه پيگيري هيچ موردي ازتنگي مقعد در بيماران گزارش نشد. ساير عوارض در گروه ساب موکوزال مشابه روش فرگوسن بود. روش ساب موکوزال مي تواند به عنوان يک روش مناسب در هموروئيدهاي پرولابه و با درجه بالا با روش معمول مقايسه شود.