مقاله مقايسه نيم رخ حافظه کودکان عادي با کودکان دچار ناتواني هاي يادگيري در املا، رياضي و روخواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه نيم رخ حافظه کودکان عادي با کودکان دچار ناتواني هاي يادگيري در املا، رياضي و روخواني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه
مقاله ناتواني هاي يادگيري
مقاله ناتواني در يادگيري املا
مقاله ناتواني در يادگيري رياضي
مقاله ناتواني در يادگيري روخواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: لاهيجانيان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه حافظه کودکان دچار ناتواني هاي يادگيري در املا، رياضي، و روخواني با کودکان عادي پايه چهارم ابتدايي شهر اصفهان.
روش: از بين دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي در سال تحصيلي ۸۶ – ۱۳۸۵، چهار گروه ۱۵ نفري (۱۵ دانش آموز عادي، ۱۵ دانش آموز دچار ناتواني در املا، ۱۵ دانش آموز دچار ناتواني در رياضي و ۱۵ دانش آموز دچار ناتواني در روخواني) به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي اندازه گيري حافظه آزمودني ها، خرده آزمون حافظه آزمون هوش وکسلر به صورت انفردي اجرا شد. نتايج به روش تحليل واريانس و آزمون توکي تحليل شد.
يافته ها: اين پژوهش نشان داد که بين نيم رخ حافظه کودکان عادي و کودکان دچار ناتواني هاي يادگيري در املا، رياضي و روخواني تفاوت معناداري وجود دارد.
نتيجه گيري: حافظه دانش آموزان دچار ناتواني هاي يادگيري مشکل جدي دارد و دانش آموزان دچار ناتواني يادگيري املا نسبت به دو گروه ديگر حافظه ضعيف تري دارند.