مقاله مقايسه نگاه ارداويرافنامه و رساله الغفران در دنياي پس از مرگ (عنوان عربي: دراسة مقارنة بين نظرتي أرداويراف نامه ورسالة الغفران للآخرة) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه نگاه ارداويرافنامه و رساله الغفران در دنياي پس از مرگ (عنوان عربي: دراسة مقارنة بين نظرتي أرداويراف نامه ورسالة الغفران للآخرة)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفرنامه
مقاله ارداويرافنامه
مقاله رساله الغفران
مقاله بهشت
مقاله دوزخ
مقاله برزخ
مقاله همراهان (كليد واژه عربي: الرحلة
مقاله أرداويرافنامه
مقاله رسالة الغفران
مقاله الجنة
مقاله النار
مقاله البرزخ
مقاله المرافقون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي گردآفرين
جناب آقای / سرکار خانم: نظري جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
موضوع اصلي معراج نامه ها، «سفر» است. مسافران اينگونه سفرهاي روحاني درواقع شارحان سفرنامه روح و روان خويشاند؛ چراكه آنان خود باتوجه به ذوق و عقايد خويش، پله هاي نردبان عروج را طي مي كنند.
«ويراف» ــ موبد زرتشتي ــ و «ابن قارح» ــ شاعر و نويسنده عرب كه البته از طرف ابوالعلا به اين سفر فرستاده ميشود ــ دو مسافر جهان آخرت هستند و اين دو سفرنامه، شرح مشاهدات و چگونگي سفر اين دو شخصيت است.
در مقاله حاضر، كيفيت و چگونگي دو سفرنامه جهان آخرت بررسي و تحليل شده است و ضمن بررسي ارداويرافنامه و رساله الغفران، اين دو اثر با هم مقايسه تطبيقي شده و اشتراكات و افتراقات آن دو بيان شده است.
نگارنده كوشيده است با بيان كردن مشابهات بسياري كه ميان اين دو اثر وجود دارد، ميزان تاثيرگذاري ارداويرافنامه بر رساله الغفران را آشكار كند و اين منبع ايراني ـ زرتشتي را به عنوان اولين معراج نامه اديان معرفي كند.